()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Unge menn med god muskelkraft og høy fysisk yteevne hadde lavere risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet. Det viser en svensk studie.

  Illustrasjonsfoto: Corbis/NTB scanpix
  Illustrasjonsfoto: Corbis/NTB scanpix

  Rundt 1,1 million svenske mannlige rekrutter fikk målt fysisk yteevne på ergometersykkel og muskelstyrke i håndgrepet på sesjon (1). I oppfølgingsperioden på 26 år (median) ble det registrert 26 088 tilfeller av hjerte- og karsykdom og 17 312 tilfeller av arytmi blant disse personene. Både fysisk yteevne og muskelstyrke på sesjon var assosiert med lavere risiko for hjerte- og karsykdom. Sammenhengen mellom fysisk yteevne og arytmi var U-formet, dvs. at de med lavest og høyest fysisk yteevne hadde høyest risiko for arytmi.

  – Tidligere studier hos eldre pasientgrupper har vist at fysisk aktivitet og trening har en gunstig effekt på risikoen for sykelighet og dødelighet av kardiovaskulære sykdommer, sier Marit Aarønæs, hjertespesialist og overlege ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. – Man har også påvist en assosiasjon mellom utholdenhetstrening og økt risiko for arytmier, men så langt har det vært enighet om at fordelene ved fysisk aktivitet veier tyngre enn ulempene, sier hun.

  – Dette er en observasjonsstudie med yngre deltagere, og studiens styrke er størrelsen på kohorten. Dermed er faren for konfunderende funn redusert. Studien har imidlertid relativt kort oppfølgingstid og mangler opplysninger om livsstil og fysisk aktivitet i voksen alder. Konklusjonen også etter denne studien er at fysisk aktivitet, og dermed økt yteevne, er gunstig for kardiovaskulær helse gjennom hele livet. Dette gjenspeiles i Helsedirektoratets råd om regelmessig fysisk aktivitet, sier Aarønæs.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media