Gammel traver imponerer fortsatt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Walker, Brian R.

  Colledge, Nicki R.

  Ralston , Stuart H.

  Davidsons’s principles and practice of medicine

  22. utg. 1 372 s, tab, ill. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, 2014. Pris USD 86

  ISBN 978-7020-5035-0

  De fleste bøker som kommer i 22. utgave vil borge for en viss grad av kvalitet, bare på grunn av det. Davidson’s principles and practice of medicine vil være kjent i ulike utgaver for de aller fleste av dagens praktiserende leger i Norge, med første utgave tilgjengelig allerede i 1952.

  De to hovedbolkene er en fagovergripende del, «principles of medicine» (immunologi, genetiske faktorer), og en hovedbolk hvor man tar for seg de mer tradisjonelle emnene i indremedisin (21 kapitler). Inndeling og oppbygging er lett gjenkjennelig: moderat – men tilstrekkelig – omfang av figurer, men rikelig med små tabeller. «Learning points» og kapittelsammendrag mangler. Derimot er det tatt inn såkalte bokser («boxes») med spesifikke momenter knyttet til geriatri, svangerskap og oppvekst («adolenscence»). I hvert kapittel er det også en kort liste over annen anbefalt litteratur samt referanse til aktuelle internettressurser.

  Boken inneholder en kode for tilgang til elektronisk utgave (via studenconsult.com), men har foreløpig ingen apputgave. Det foreligger også flere andre bøker, kliniske kasuistikker, kortversjon av boken, klinisk undersøkelsesteknikk osv., som er nært knyttet til denne hovedboken.

  Det er lite å utsette. Boken har etablert seg som en av referansebøkene innenfor generell indremedisin, og har maktet å modernisere seg både med hensyn til innhold, form og elektroniske koblinger. Norsk medisinsk praksis skiller seg fortsatt på enkelte punkter fra engelsk (skotsk) praksis, men på dette nivået er disse ulikhetene lite fremtredende.

  I mangel på rene norske indremedisinske lærebøker er det uproblematisk å anbefale dette som ett av de beste læreverkene for medisinstudenter. Mange praktiserende leger vil også ha glede av en så komplett referansebok. Google-søk har fortsatt ikke erstattet behovet for kvalifiserte lærebøker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media