Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Medisin og vitenskap

Arne Svilaas
Caroline S. Bergei
Ellen C. Strøm
Leiv Ose
Heidi K. Walsøe
Eiliv Brenna
Borgar Flaaten
Helge E. Myrvold
Per Skretting
Bjørn-Inge Larsen
Tove Farstad
Eivind Meland
Hanne Ellekjær
Bjørn Gjelsvik
Alf Kimsås
Jostein Holmen
Irene Hetlevik
Knud Landmark
Åsmund Reikvam
Eivind Meland
Hanne Ellekjær
Bjørn Gjelsvik
Alf Kimsås
Jostein Holmen
Irene Hetlevik
Agnete Bache-Wiig Mathisen
Stein Vaaler
Einar Amlie

Tema

Kommentar og debatt

Bjørn-Inge Larsen
Per Skretting
Tove Farstad
Gabriel Ånestad
Terje Hoel
Olaf Scheel
Kirsti Vainio
Målfrid H. Bjørgaas
Jostein Svindland
Geir Jacobsen

Nyheter og reportasjer

Kristin Green Nicolaysen
Astrid Marie Nylenna
Ragnhild Ørstavik
Nils Retterstøl
May-Brith Mandt
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Stine Bjerkestrand Nesje
Stine Bjerkestrand Nesje
Stine Bjerkestrand Nesje