Trenger leger en abc i alternativ medisin?

Artikkel

ABC of complementary medicine ønsker å gi helsearbeidere innen skolemedisin en minimumsinnføring i alternativ medisin ”. . . so that they can remain informed and centrally involved in their patients’ healthcare”. Boken leveres som paperback i A4-format, informativt illustrert med bilder og figurer og med et tilfredsstillende stikkordregister. Språket er lett å følge og boken egner seg godt til å leses på sengen, på reise eller mellom pasientkonsultasjoner.

Leseren må være klar over at det finnes mange alternative terapiformer som denne korte abc-en ikke omhandler. Siden det alternativmedisinske landskapet i England og Norge er ganske likt, gir boken likevel en nyttig innføring i terapiformer som norske leger trolig vil støte på. I tillegg til en oversikt over hvilket teoretisk eller empirisk grunnlag behandlingsformen er tuftet på, gis det både en kort beskrivelse av hva som skjer i en behandlingsseanse, hvilket eventuelt forskningsgrunnlag det er for behandlingen, mulige bivirkninger/skadevirkninger og en beskrivelse av hvilket faglig fundament utøverne sannsynligvis har. Kapittel 2 og delvis 3 som omhandler engelske forhold kan med fordel suppleres med NOU 21: 1998 Alternativ medisin .

Homøopatikapitlet er noe preget av at en av forfatterne selv er homøopat, men ellers omhandles terapiformene nøkternt med en positiv grunnholdning i bunnen. Kapitlene om massasje og ernæring blir noe overfladiske, mens de to siste kapitlene inneholder svært gode betraktninger over hvilken sosial arena møtet mellom pasienten, legen og den alternative behandler foregår på.

Det er på høy tid at norske leger realitetsorienterer seg i den flora av behandlingstilbud syke mennesker oppsøker. Alternativ medisin er konkurrenten som ikke kommer til å forsvinne. Selv om ordtaket ”if you can’t beat them, join them” ikke er formålstjenlig for forholdet mellom alternativ medisin og skolemedisin, er boken et nyttig bidrag for leger som ønsker å vite hva pasientene deres bedriver når de shopper på det frie behandlingsmarkedet.

Vinjar Fønnebø

Nasjonalt senter for forskning

innen alternativ medisin

Universitetet i Tromsø

Anbefalte artikler