Leger på langs og på tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Humor og humør henger sammen med entusiasme og glede. Vi antar at det var ren lykkerus over en tidligere antatt historie, som fikk dagens bidragsyter til å sende følgende melding:

Anbefalte artikler