Helsefakta

Artikkel

Medisinstud.

Kvinner

Menn

Univ. i Oslo

1 072

52,8

47,2

Univ. i Bergen

850

49,8

46,5

NTNU Trondh.

491

51,0

49,0

Univ. i Tromsø

443

55,0

45,0

Norge totalt

2 856

51,9

48,1

Nmf-medlem

Kvinner

Menn

Univ. i Oslo

769

55,0

45,0

Univ. i Bergen

592

52,5

47,5

NTNU Trondh.

318

51,9

48,1

Univ. i Tromsø

281

54,4

45,6

Norge totalt Nmf

1 960

53,7

46,3

Tyskland

230

56,1

43,9

Ungarn

188

44,1

55,9

Polen

177

45,8

54,2

Danmark

57

43,9

56,1

Irland

53

71,7

28,3

Sverige

34

35,3

64,7

Nederland

29

51,7

48,3

Storbritannia

28

53,6

46,4

Tsjekkia

28

32,1

67,9

Australia

26

46,2

53,8

Malta

6

33,3

66,7

Østerrike

5

40,0

60,0

Italia

3

33,3

66,7

Island

2

50,0

50,0

Spania

2

100,0

0,0

Frankrike

1

0,0

100,0

Utlandet totalt Nmf

869

49,1

50,9

Totalt Nmf-medl.

2 829

52,3

47,7

Kilder: Legeforeningens medlemsregister (Nmf-medlemmer) per 15. august 2000 og de medisinske fakultetene (januar 2000) (studenter i Norge). Se også Helsefakta i Tidsskriftet nr. 21/00.

Anbefalte artikler