Rammekonvensjon om tobakkskontroll

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Avtalen The framework convention on tobacco control (FCTC) representerer en historisk anstrengelse i bestrebelsene på å fremme et koordinert svar på en av de mest dødelige epidemier i vår tid. Som et globalt problem kreves det internasjonal samhandling hvis tobakksindustrien skal kunne bli kontrollert.

Forhandlingsgrunnlaget

Anstrengelsene for å forhandle en global tobakkskontrollavtale startet formelt i mai 1999, da alle medlemslandene i Verdens helseorganisajon sluttet seg til forhandlingene. Representanter fra 50 land tok til orde for å be om politisk og finansiell støtte til å utarbeide en slik tobakkskonvensjon. Forhandlingene om avtalen vil offisielt starte 16. oktober.

Et dokument som inneholder foreløpige elementer for en konvensjon danner grunnlaget for forhandlingene. Et bredt spekter av tiltak er foreslått, som for eksempel markedsføring av tobakksprodukter og sponsing fra tobakksindustrien, røykeslutt, tobakkspriser og skattlegging, passiv røyking, salg av tollfrie produkter, muligheter for å kreve endret innhold i tobakk, informasjonsutveksling, helseopplysning og landbrukspolicy.

Som forutsett er en mulig avtale allerede blitt angrepet av tobakksindustrien. Representanter for tobakksindustrien har reist rundt og holdt møter med lovgivere og pressen i et forsøk på å forsinke og skade prosessen. Tobakksindustrien fremholder at avtalen vil innebære en økonomisk ruin for tobakksproduserende land.

Sterk tilstedeværelse nødvendig

Med tobakksindustriens lange historie i å undergrave offentlige helseinitiativer for kortsiktige gevinster, vil det være viktig for frivillige organisasjoner å ha en sterk tilstedeværelse under forhandlingene. Det vil være avgjørende for nasjonale frivillige organisasjoner å opplyse og ha kontakt med sine regjeringers representanter for å sikre at helseperspektivet vektlegges.

Leder av World Medical Association og generalsekretær i den svenske legeforeningen, Anders Milton, vil være til stede under forhandlingene i Genève.

Anbefalte artikler