Utdanning på Internett er blitt en suksess

Kristin Green Nicolaysen Om forfatteren
Artikkel

Fire kurs ble lagt ut som et prøveprosjekt på Legers utdanning på Internett (LUPIN) (http://lupin.legeforeningen.no) i vår (1). Grunnkurs i hjertesykdommer legges ut i løpet av høsten og spesialitetskomiteen i allmennmedisin vil komme med flere forslag.

Evalueringen viser at deltakerne er svært fornøyde med opplegget. Mange fremhever betydningen av å kunne skaffe seg etterutdanningspoeng uten å være borte fra praksis. Få ser ut til å ha hatt tekniske problemer ved gjennomføringen og kursinnholdet blir vurdert som anvendelig i egen praksis.

– Vi tror at det etter hvert vil bli naturlig å bruke nettet til kompetanseutvikling, sier Bjørn Oscar Hoftvedt, Pedagogisk avdeling i Legeforeningen.

For å gjennomføre kurset trenger man en standard PC med nettleser og Internett-tilkobling. Man kan selv bestemme fremdriften, og det er ikke nødvendig å gjennomføre hele kurset på en gang. Alle som gjennomfører kurset, får kursbevis.

Hver leksjon består av tekst, figurer, eksempler og oppgaver og avsluttes med en test med nøkkelspørsmål fra leksjonen. Testene har mer en pedagogisk funksjon enn en kontrollfunksjon. Det er ikke slik at man må ha et minimum antall riktig for å bestå.

Anbefalte artikler