Leger deltar i henrettelser

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

I 1981 kom WMA med en resolusjon der organisasjonen fordømmer legers deltakelse når dødsdommer skal fullbyrdes. I en pressemelding som ble skrevet da ble det slått fast at det er uetisk for leger å delta i henrettelser. Men samtidig ble det skrevet at dette ikke gjelder for leger som bekrefter at døden har inntruffet.

27 av statene i USA krever legers deltakelse ved henrettelse. I legens rolle inngår det å administrere de dødelige injeksjonene, være vitne til døden samt å slå fast fangens død. I Illinois tilbys leger som deltar ved henrettelser anonymitet for å unngå påtale fra legeforeninger (1).

I California er leger ifølge lokal rett pliktige til å være til stede og til å bekrefte at døden har inntrådt ved henrettelser. Myndighetene i staten mener at dette ikke er deltakelse, og understreker at legene som benyttes stiller opp frivillig (1).

– Uttalelsen i pressemeldingen fra WMA viser at det er en usikkerhet rundt organisasjonens standpunkt som gjør praksisen i California akseptabel, sier generalsekretær i Legeforeningen, Harry Martin Svabø. Han understreker at det ikke bare er i USA man er kjent med at leger deltar i dødsavstraffelse. Den norske lægeforening ber derfor WMA om å forberede en ny resolusjon om dette tema til neste møte i Edinburgh.

– I denne uttalelse bør det sies klart at det er uetisk av leger å delta i dødsavstraffelse. Og dette inkluderer alle trinn i henrettelsesprosessen; fra å gi råd om metoder til deltakelse og til å bekrefte at fangen er død, understreker Svabø.

Anbefalte artikler