Fire kurs på Internett

Artikkel

Kurs i informasjonssøking ved hjelp av Internett er godkjent tellende seks timer til samtlige spesialiteter.

Torgeir Hystad, Gran legesenter, Hadeland : – Kurset er morsomt og fint lagt opp. Selv om jeg er en godt vant Internett-bruker, brukte jeg mer enn seks timer som er normert. Jeg skal gjennomføre de tre andre kursene også, og har anbefalt kollegene ved kontoret å forsøke seg.

Mette Brekke, St. Hanshaugen Legesenter, Oslo : – Alle tiders! Jeg brukte vesentlig mer enn normert tid, heller det dobbelte, selv om jeg er vant til å søke på nettet. Forklaringen kan være at det var fristende å prøve ut de mange aha-opplevelsene som kom etter hvert. Det var neimen ikke så lett som jeg hadde trodd å finne tid til dette når jeg ikke har avsatt tid til å være på kurs.

Kurs i spirometri i allmennpraksis er godkjent tellende fem timer til spesialiteten allmennmedisin og seks timer til spesialiteten arbeidsmedisin.

Bodil Asvang Olsen, Stranna Legesenter, Tvedestrand : – Jeg var med i pilottestingen og har gjennomført alle fire kursene. Jeg er ikke veldig erfaren med data, har ikke ISDN-tilknytning, men synes likevel det gikk greit å manøvrere rundt på sidene og laste ned det som var påkrevd. Jeg tror det er en god balanse mellom egenaktivitet og stoff av formidlende karakter.

Leiv Erik Husabø, Leikanger kommunale legekontor, Leikanger : – Spirometrikurset gav en fin blanding av kurver og pasienteksempler, og illustrerte på en bra måte de fallgruvene det er lett å havne i. Jeg brukte noe mindre enn estimert tid, det skyldes antakelig at jeg har drevet en del med spirometri. Som eneste faste lege her i distriktet, er det en stor fordel å kunne ta kurs uten å forlate praksis.

Kurs om introduksjon til regnskapsføring for selvstendig næringsdrivende leger er godkjent tellende fem timer/poeng til spesialiteten allmennmedisin. Det er søkt om godkjenning også for privatpraktiserende spesialister.

Hans Høvik, Fyllingsdalen 3-legesenter, Fyllingsdalen : – Jeg vet ikke om jeg er blitt noen fullgod regnskapsfører etter dette kurset, men jeg har lært en del generelle regler for regnskapsføring som er nyttig for mitt formål. Innholdet var stykket opp i passende deler, passe omfattende og detaljert. Tror jeg brukte nærmere en time de kveldene jeg satt med dette, fordelt over et par uker.

Ketil Kvanum Sund, Meierigården legesenter, Levanger : – Økonomi er et vanskelig tilgjengelig fag dersom man ikke kan noe om dette. Jeg synes kurset gikk litt raskt frem. Det burde ha vært flere eksempler og gjerne flere oppgaver. Det handlet litt for mye om aksjeselskap, og det var lagt opp til at man skulle ta hånd om alt regnskapsmessig på egen hånd. Jeg er derfor ikke så fornøyd med dette kurset som Internett-kurset og spirometrikurset.

Kurset 24-timers blodtrykksmåling er godkjent tellende fem timer/poeng til spesialiteten allmennmedisin, seks timer som valgfritt videre- og etterutdanningskurs i indremedisin, samt sju timer som valgfritt kurs i spesialiteten hjertesykdommer.

Kristin Prestegaard, Gulset Legekontor, Skien : – Morsomt kurs og ingen problemer underveis! Lærte masse om 24-timers blodtrykksmåling. Jeg valgte dette kurset fordi vi driver med slik blodtrykksmåling på kontoret, så nå tar jeg med meg dette til videre diskusjon.

Brynjar Reberg, Klemetsrud legesenter, Oslo : – Jeg hadde litt tekniske problemer med å få lyd og bilde til å sammenfalle, men dette ordnet seg. Jeg synes kurset var bra, men kanskje vel detaljert. Jeg savnet mer generelt stoff om blodtrykksmåling som for eksempel kostnad-nytte-analyse ved behandling av blodtrykkspasienter.

Anbefalte artikler