Mine nettfavoritter

Kristin Green Nicolaysen Om forfatteren
Artikkel

Telemedicine Information Exchange

http://tie.telemed.org/

I løpet av de siste årene har jeg arbeidet med telemedisin med særlig vekt på organisatoriske effekter. Denne hjemmesiden gir mulighet for litteratursøk, informasjon om konferanser, prosjekter, ny teknologi og man kan avlegge et besøk på Telemedicine Bookstore.

Journal of Telemedicine and Telecare

www.coh.uq.edu.au/

For de som er interessert i telemedisin er dette tidsskriftet «nødvendig» for å følge med på området. Journal of Telemedicine and Telecare er et av svært få internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med telemedisin som spesiale. På Internett finner man bare innholdsfortegnelsen av tidsskriftet som oppdateres når et nytt nummer kommer.

Favorittidsskriftet BMJ

www.bmj.com/

Min personlige favoritt blant de internasjonale tidsskriftene er British Medical Journal. Helsetjenesteforskning kan defineres som forskning på ikke-medisinske aspekter ved helsetjeneste. Hvis man følger BMJ over lengre tid, vil man se at tidsskriftet dekker et vesentlig antall temaer innen helsetjenesteforskning. Utviklingen innen britisk helsetjeneste er også interessant å følge. Artiklene er tilgjengelige i fulltekst.

Nyhetsbrev om vitenskapelig forfatterskap

www.lifescipub.com/newsletter.htm

I samarbeid med Life Sciences Publishing utgir en erfaren medisinsk forfatter et nyhetsbrev om vitenskapelig forfatterskap. Nyhetsbrevet kommer som e-post, så her er eget initiativ unødvendig for å holde seg oppdatert. Den erfarne forfatter vil lett kjenne igjen hans poenger, men det kan også være underholdende. Ønsker man å gå grundigere til verks, gis det litteraturtips. Nyhetsbrevene kan for eksempel benyttes i forbindelse med veiledning.

Anbefalte artikler