Vil vitalisere spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen og spesielt Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening ser med bekymring på den utvikling der befolkningen opplever at tilbudet innenfor barne- og ungdomspsykiatri svekkes og tilgjengeligheten blir dårligere. Dette er bakgrunnen for at sentralstyret tok initiativet til å få laget en plan om styrking av spesialiteten. Utvalget har vært ledet av Jannike Snoek.

Lav lønn og lite miljø

I planen belyses særlige problemer i skjæringspunktet mellom barne- og ungdomspsykatri og barnevern, faget som medisinsk spesialitet og organiseringen av barne- og ungdomspsykiatri som spesialisthelsetjeneste. Siste del av planen berører rekrutteringen.

De ti siste årene er det gjennomsnittlig bare blitt godkjent 6,6 spesialister i barne- og ungdomspsykiatri per år. Mange spesialister i faget forsvinner over til andre fagområder, spesielt til voksenpsykiatrien. Årsaker til dette er at mange spesialister innen barne- og ungdomspsykiatri jobber i tverrfaglige team der de representerer den sterkeste helsefaglige identiteten. Dette kan føre til ensidige arbeidsoppgaver for legen og lite rom for faglig utvikling.

Barne- og ungdomspsykiatri har familievennlige arbeidstider, siden faget er preget av poliklinisk virksomhet uten vaktbelastning. Men dette innebærer samtidig lav lønn. Utvalget skriver derfor i rapporten at arbeidsgiverne bør ta i bruk de mulighetene som ligger i rekrutteringstillegget fra 1996 for å få spesialiteten opp på lønnsnivå med andre spesialiteter. Dette er bare ett av mange tiltak utvalget foreslår for å styrke faget.

Planen ut på høring

Strategiplanen var ferdig i juni, og ble behandlet på sentralstyrets møte i slutten av august. Sentralstyret besluttet å sende planen ut på høring til relevante organisasjonsledd samt å legge den ut på Legeforeningens nettsider, for å gi medlemmer mulighet til å komme med tilbakemelding. Høringsrunden skal være avsluttet innen 1.11. 2000.

Anbefalte artikler