Nytt om navn

Nils Retterstøl, May-Brith Mandt, Ellen Juul Andersen Om forfatterne
Artikkel

Professor Sam Guze, Washington University, St. Louis, USA, døde 19. juli 2000, og med ham er en av verdens ledende psykiatere gått bort. I en tid da diagnostiske tradisjoner var i ferd med å gå tapt i USA var han en av initiativtakerne og skaperne av det moderne diagnostiske system DSM (diagnostic and statistical manual of mental disorders), som nå er i sin fjerde versjon: DSM-IV. Han var også en ledende forsker innen psykiatrisk genetikk og klinisk psykiatri. Han stod i god kontakt med norsk psykiatri, ikke minst ved sine bidrag i tre genetiske symposier i regi av Thoresens legat og Det Norske Videnskaps-Akademi.


– Kjell Bjartveits personlige initiativ og engasjement og utrettelige kamp mot tobakksindustrien er et forbilde for mange. Hans innsats har vært en av de sterkeste bidragene i denne kampen. Dette sa Luther Terry jr. da han tildelte Kjell Bjartveit prisen The Luther L. Terry Award for Exemplary Leadership in Tobacco Control for hans banebrytende arbeid i kampen mot tobakk . Tildelingen fant sted under tobakkskongressen i Chicago i august.

Kjell Bjartveit

Bjartveit sa i takketalen at han mottok utmerkelsen med stor ydmykhet. Han har oppfattet sin rolle som ikke bare å presentere de medisinske forholdene omkring tobakk, men også å arbeide politisk.


Anbefalte artikler