Nytt om navn

Nils Retterstøl, May-Brith Mandt, Ellen Juul Andersen Om forfatterne

Professor Sam Guze, Washington University, St. Louis, USA, døde 19. juli 2000, og med ham er en av verdens ledende psykiatere gått bort. I en tid da diagnostiske tradisjoner var i ferd med å gå tapt i USA var han en av initiativtakerne og skaperne av det moderne diagnostiske system DSM (diagnostic and statistical manual of mental disorders), som nå er i sin fjerde versjon: DSM-IV. Han var også en ledende forsker innen psykiatrisk genetikk og klinisk psykiatri. Han stod i god kontakt med norsk psykiatri, ikke minst ved sine bidrag i tre genetiske symposier i regi av Thoresens legat og Det Norske Videnskaps-Akademi.


– Kjell Bjartveits personlige initiativ og engasjement og utrettelige kamp mot tobakksindustrien er et forbilde for mange. Hans innsats har vært en av de sterkeste bidragene i denne kampen. Dette sa Luther Terry jr. da han tildelte Kjell Bjartveit prisen The Luther L. Terry Award for Exemplary Leadership in Tobacco Control for hans banebrytende arbeid i kampen mot tobakk . Tildelingen fant sted under tobakkskongressen i Chicago i august.

Kjell Bjartveit

Bjartveit sa i takketalen at han mottok utmerkelsen med stor ydmykhet. Han har oppfattet sin rolle som ikke bare å presentere de medisinske forholdene omkring tobakk, men også å arbeide politisk.


Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler