Syngende lege la dansen på hyllen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – Hadde jeg ikke hatt medisinerutdanningen, så kunne jeg kanskje danset første del av livet og så satset på sang, men det har vært kjekt å være lege også, sier Terje Kjer som har gått Statens balletthøgskole og jobbet som profesjonell danser.

  Artikkel

  Terje Kjer karakteriserer seg som et menneske som kan brukes til mye: sang, dans, lege og småbruker. Men nå er det sangen som er hovedhobbyen. Han synger ved åpninger av kunstutstillinger og i brylluper og begravelser, i tillegg til å være med i kor. I sommer var han solist i et bestillingsverk av Egil Hovland da Dale kirke i hjemkommunen Luster feiret 750-årsjubileum. 53-åringen Kjer har vært kommunelege i Luster kommune i Sogn og Fjordane i flere år. De siste åtte årene har han vært ansatt ved fylkestrygdekontoret i Sogn og Fjordane. Nå har han permisjon og er overlege ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oppland Sentralsykehus avdeling Gjøvik.

  Aktiv korist

  Aktiv korist

  Terje Kjer satset mye på dans da han var ung og arbeidet i 1973 som profesjonell danser ved teatre i Oslo, etter at han hadde gått på Statens balletthøgskole mens han var i turnus ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Da han kom til Luster i 1974, gav han opp dansen og ble aktiv korsanger, til tider med tilhørighet i tre kor om gangen. En periode reiste han til Arendal noen helger i året og var med i prosjektkoret Sørlandske korverksted.

  – Korsang på høyt nivå får man ikke lokalt, men de siste årene har jeg vært med i et lite, godt kammerkor i Førde, som jeg nå har permisjon fra, forteller Kjer.

  Siden Kjer kom til Gjøvik i januar, har han hatt en avtale med organisten i Gjøvik kirke om å få øve der. Som ukependler hjem til Luster har han fire kvelder i Gjøvik hver uke. Disse kveldene bruker han til øvelse og det blir gjerne 2–3 timer hver kveld.

  – Skal det bli kvalitet på det, så må man øve. Det må pusses og pusses og pusses. Det går også mye tid med til å lære stoff utenat, forteller Kjer, som nå er med i Vest-Oppland kammerkor, et kor hvor alt skal fremføres utenat. Vest-Oppland kammerkor er et aktivt kor som i løpet av april og mai i år hadde om lag ti konserter, og i sommer var de med som Norges eneste representant i en korolympiade i Østerrike sammen med flere hundre andre kor.

  – Jeg driver ikke med sang for å slappe av, men fordi det er givende og krevende og fordi det ikke er så mange andre som driver med det på samme måte, sier Kjer.

  Lokale folketoner

  Lokale folketoner

  Terje Kjer har bakgrunn som klassisk sanger, og det er det han har gått og lært hos ulike sangpedagoger siden tidlig på 1980-tallet. I tillegg har han sunget noe opera, og han var med da fylkeskulturkontoret i Sogn og Fjordane i 1993 satte opp Barberen i Sevilla i Førde og Sogndal. De siste årene har det derimot vært gamle religiøse folketoner som har stått på programmet.

  Ragnar Vigdal (1913–91) fra Luster har fått anerkjennelse som en av de fremste vokale folketonekunstnere i Europa i nyere tid. Han har blant annet vært med på å samle inn og overlevere mye gammel, religiøs folkemusikk som han sang inn på lydbånd, som finnes ved Universitetet i Bergen. Da Kjer kom til Luster i 1974, var Vigdal en av hans pasienter.

  – Vigdal pleide å synge når han kontrollerte blodtrykk, og han ønsket veldig at jeg skulle lære å synge slik som han, sier Kjer. Den gamle mesteren laget en øvingskassett til Kjer for å se om han kunne mestre den spesielle sangtypen. Sangtradisjonen i Indre Sogn er karakterisert av «krudler og trinn» som er utsmykninger på meloditonen. Folketonene Vigdal har samlet, er beregnet kun for sang, eventuelt med enkelt hardingfeleakkompagnement, og de går verken i dur eller moll, men en mellomting med kvarttoner.

  – Det er ikke lett å synge slik, for vi er så opplært i de tempererte toneskalaene. Det er en veldig spesiell opplevelse å synge mellom dur og moll, forteller Kjer. Første helgen i juli deltok han med Vigdals folketoner i landskappleik på Voss.

  – Det har krevd mye øvelser å få til disse sangene for meg som har klassisk bakgrunn, sier Kjer, men han mestrer det godt og ser ikke bort fra at han selv om noen år kan lære bort den lokale sangtradisjonen til nye generasjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media