Tilløp uten hopp?

Artikkel

Fastlegeforhandlingene brøt sammen (s. 2719). I skrivende stund er det uklart hvilke scenarioer som kan tenkes for norsk allmennmedisin i fremtiden. Motstanden mot fastlegeordningen har mange ulike begrunnelser, og det er ikke enkelt å se for seg en organisasjonsmodell for primærhelsetjenesten som oppnår allmenn tilslutning fra legene. Alternativet til en fastlegeavtale er helt sikkert ikke status quo.

Dessuten: Om store reformer skal gjennomføres med suksess, må det skje målrettet og så raskt som mulig. Den årelange prosessen og de utmattende utsettelsene har ikke gjort fastlegereformen enklere. Heller ikke i Sydney ville stavsprang og lengdehopp blitt like spenstig med 3 000 meters tilsprang. Tilløp uten hopp er dessuten en idrettsgren med dårlig publikumsappell.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler