Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Mette Brekke
Olav Thorsen
Svein Steinert
Pål Gulbrandsen
Olav Spigset
Bjørn-Erik Kristiansen
Petter Hurlen

Medisin og vitenskap

Christine Olbjørn*
Marit Bjørnvold
Karl-Olaf Wathne
Peter Gaustad
Tore G. Abrahamsen
Andreas Christensen
Olaf Scheel
Vicky Alme
Gunnstein Norheim
Einar Rosenqvist
Preben Aavitsland
Dominique A. Caugant
Signe Flottorp
Andrew D. Oxman
John G. Cooper
Per Hjortdahl
Sverre Sandberg
Lars H. Vorland
Signe Flottorp
Andrew D. Oxman
John G. Cooper
Per Hjortdahl
Sverre Sandberg
Lars H. Vorland
Lars Johan Materstvedt
Stein Kaasa
Per Bjark
Reinhardt W. Flø

Tema

Trine Strand Bergmo
Elin Breivik
Steinar Pedersen
Jan Sigurd Røtnes
Margunn Aanestad
Bjørn Edwin
Nils-Einar Kløw
Trond Buanes
Steinar Pedersen
Per Hasvold

Kommentar og debatt

Andrew D. Oxman
Signe Flottorp
John G. Cooper
Per Hjortdahl
Sverre Sandberg
Lars H. Vorland
Inger Nina Farstad
Anna Bofin
Anne Kristin Goplen
Kjell H. Kjellevold
Ivar Nordrum*
Eva Sigstad
Ole Didrik Lærum
G. Cecilie Alfsen
Ivar Nordrum
Nils Petter Aardal
Ingunn Stefansson
Roger Bjugn
Elin Mortensen

Nyheter og reportasjer

Per Halvorsen
Bjørn Oscar Hoftvedt
Sverre Varvin
Ragnhild Ørstavik
Christoffer Nicolaisen
Ingrid M. Høie

Fra foreningen

Wenche Brunell
Stine Bjerkestrand Nesje
Stine Bjerkestrand Nesje
Stine Bjerkestrand Nesje