Verktøy for diagnostikk av kognitiv svikt

Artikkel

Demdiag inneholder 1 diskett med setup.exe – fil 1 Mb og en installasjonsveildedning på to sider. Maskinkrav: PC 486 4 Mb RAM, skjerm med minimum 256 farger, Windows95.

Forfatteren er professor i geriatri og har fått prosjektmidler av det medisinske firmaet Pfizer Norge AS. Dataprogrammet er utarbeidet av en prosjektgruppe i Pfizer bestående av Ernst Karlsen, Magne Rekdal og Øyvind Ruud med Knut Laake som fagkonsulent. Dette diagnoseverktøyet er utviklet for allmennpraktikere og andre legespesialister for diagnostikk av kognitiv svikt og demenstilstander hos pasienter 60 år eller eldre.

Først beskrives bruken av et enkelt scoreskjema som når de relevante spørsmålene er besvart, kan angi sannsynligheten for kognitiv svikt Deretter gis en opplisting av årsaker og differensialdiagnoser og en veiledning i hvordan ervervet kognitiv svikt bør utredes. Til slutt følger en kortfattet behandlingsveiledning.

PC-programmet er enkelt å installere og starte. Det er et 32-bits program som går uproblematisk på Windows95-maskiner og WindowsNT. Programmet er kompakt med greie, raske skjermbilder. Installasjonen setter opp 63 filer med samlet 2,5 Mb størrelse. Forsidebildet gir valgene: Ny test, MADRS, GDS. Videre kan det krysses av for valg om det er pårørende og/eller legen som mistenker kognitiv svikt og om man vil ha veiledning vedrørende fornyelse av førerkort etter fylte 70 år.

Skjermbildet deles i to, hvor høyre del viser valgte funksjoner, gode og instruktive hjelpetekster. Etter gjennomføringen kan testresultat og konklusjoner hentes frem i venstre vindu. Programoppstart kan menykobles til de vanligst brukte elektroniske pasientjournalprogrammene (EPJ), slik at pasientdata hentes automatisk.

Demdiag er enkelt i bruk – både å komme i gang med og å bruke i konsultasjonen. Det krever ingen spesielle forkunnskaper i bruk av dataverktøy og programmet er selvforklarende. Hjelpetekstene hentes enkelt frem og er instruktivt og godt utformet.Verktøyet anbefales med tanke på bedret diagnostikk og struktur i utredning av demens. Det er spesielt godt egnet til allmennpraksis hvor bruken av elektroniske pasientjournaler er 90 % eller mer, og selv om Demdiag også kan brukes bare i papirversjon, er nok det mindre interessant med tanke på effektivisering og dataoversikt.

Programmet fås ved henvendelse til Pfizer AS, Strandv. 55, 1366 Lysaker, telefon 67 52 61 00 eller telefaks 67 52 61 99.

John Leer

Legesenteret i Florvåg

Florvåg

Anbefalte artikler