Leger på langs og på tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Distré personers atferd slutter aldri å overraske med deres uventede utspill. Disse utspill gir ofte opphav til pinlige situasjoner og fyller derfor – med sine paradoks – kriteriene for humor. Ikke alle ser humoren i pinlighetene. Og grensen til ondsinnet humor kan være hårfin. For observatøren og tilhøreren kan det være en utfordring å klare å le av situasjonen – og ikke av personen. Kunsten for den distré er å se komikken selv.

Anbefalte artikler