Helsefakta

Artikkel

Gjennomsnittslønn per månedsverk per 1.10. 1999 etter kjønn, leger i kommunesektoren ekskl. Oslo kommune (KS-området). Nominelle tall

Regulativlønn

Månedslønn

Total fortjeneste

Alle med med. utdanning

Kvinner

25 350

36 211

38 021

Menn

27 220

42 114

44 420

Prosent forskjell

7,4

16,3

16,8

Turnusleger

Kvinner

19 536

27 706

29 849

Menn

19 888

29 118

31 644

Prosent forskjell

1,8

5,1

6,0

Assistentleger II

Kvinner

24 140

35 561

37 757

Menn

24 530

38 930

42 340

Prosent forskjell

1,6

9,5

12,1

Assistentleger I

Kvinner

23 952

35 477

39 273

Menn

24 610

37 961

43 686

Prosent forskjell

2,7

7,0

11,2

Overleger ved fylkessykehus

Kvinner

28 494

42 288

43 589

Menn

28 502

47 464

49 514

Prosent forskjell

0,0

12,2

13,6

Overleger ved universitetssykehus

Kvinner

28 087

40 891

42 298

Menn

28 206

43 236

45 725

Prosent forskjell

0,4

5,7

8,1

Avdelingsoverleger ved fylkessykehus

Kvinner

31 625

49 189

50 431

Menn

31 367

51 957

54 031

Prosent forskjell

–0,8

5,6

7,1

Kommuneleger II

Kvinner

26 312

28 815

29 312

Menn

26 586

30 932

31 627

Prosent forskjell

1,0

7,3

7,9

Kommuneleger I

Kvinner

29 641

32 189

32 345

Menn

28 814

34 003

34 240

Prosent forskjell

–2,8

5,6

5,9

  • Månedsfortjeneste = Regulativlønn + faste og variable tillegg.

  • Totallønn = Månedsfortjeneste + variabel overtid.

Merk at tabellen kun gjelder lønnsinntekt. Inntekter fra trygderefusjoner og egenandeler, hovedsakelig under legevakt som leger i kommunehelsetjenesten er pålagt, er næringsinntekt og derfor ikke medregnet. For kommuneleger kan dette i gjennomsnitt utgjøre 10 000–15 000 kr per md.

  • Tallene er dels hentet fra, dels beregnet på grunnlag av Lønns- og personalstatistikk, kommunale arbeidstakere. Statistikk basert på PAI-registeret 1. oktober 1999. Hovedoversikt.

  • Oslo: Kommunenes Sentralforbund, 2000.

  • Se også Helsefakta i nr. 14/2000.

Anbefalte artikler