Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Artikkel
  • Sosial- og helsedepartementet har på bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, basert på Legeforeningens innstilling, godkjent:

  • Ungdomspsykiatrisk akuttenhet, Barne- og familieetaten, Oslo kommune , for ett år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri.

  • Godkjenningen gis for tjenesteområdet institusjonstjeneste og erfaringsområdene øyeblikkelig hjelp/akuttpsykiatri med aldersområdet 13–19 år.

  • Godkjenningen gjelder fra 11.4. 2000.

  • Kirurgisk avdeling, Rana Sykehus , som gruppe II-institusjon i relasjon til spesialistreglene i ortopedisk kirurgi.

  • Godkjenningen gjelder fra 25.4. 2000.

Anbefalte artikler