Uenighet etterlyses

Artikkel

Mer diskusjon, flere kontroverser og høyere temperatur i debattene ble etterlyst på Tidsskriftets møte for faglige medarbeidere nylig. Kanskje debattinnlegget fra patologene på side 1802 er et bidrag i denne retning?

Erfaringsmessig er det mange kolleger som vegrer seg for å stå åpent frem med uenighet, særlig i faglige spørsmål. Iblant må vi imidlertid leve med uavklarte situasjoner og med saker der det ikke finnes én akseptert sannhet. Da er det ikke bare naturlig, men også nødvendig at meninger brytes. Det kan være tilslørende om ikke slike meningsforskjeller kommer til uttrykk – også i Tidsskriftets spalter. Manglende debatt kan gi et falskt bilde av konsensus på områder der det i virkeligheten er klare kontroverser. Derfor etterlyses altså tydeligere og mer synlig uenighet der den eksisterer.

Skinnuenighet er uheldig, men skinnenighet er ikke særlig bra, det heller.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler