Nyttig om psykiske lidelser hos barn

Artikkel

Boken er skrevet av en tverrfaglig gruppe bestående av 12 barnepsykiatere, seks psykologer, en sykepleier samt to pedagoger. Målgruppen er foreldre, pårørende, lærere og andre som jobber profesjonelt med barn og unge, samt politikere, myndigheter og mediefolk som har innflytelse på barn og unges hverdag og oppvekstvilkår.

Boken er i paperback, har tiltalende layout og er lettlest. Normal og avvikende utvikling fra spedbarnsalder opp til tenårene omtales før det redegjøres for de ulike sykdommer og problemer i hvert sitt kapittel. Behandlingskapitlene omfatter psykoterapi, psykofarmaka samt miljøterapi. Hvert kapittel starter med et kort resymé og avsluttes med litteraturhenvisninger. Kapitlene har ulike forfattere. Dette fungerer bra og bidrar til fin variasjon, da kvaliteten jevnt over er høy på både språk og innhold. Innholdsfortegnelsen kunne med fordel ha vært noe mer strukturert, overgangen til hovedtemaene i boken er ikke markert og rekkefølgen på et par kapitler kan diskuteres.

Foruten de psykiske lidelser vi også kjenner fra voksenspsykiatrien, tar boken for seg en rekke emner og problemer som er spesielle for barn og unge. Det gjelder psykiske vanskeligheter hos barn i alderen 0 – 3 år, følelsesmessige forstyrrelser hos barn, atferdsforstyrrelser, seksuelle overgrep, psykiske vanskeligheter hos barn og unge fra etniske minoriteter, psykiske problemer i skolen, om barn med psykisk syke foreldre samt om følelsesmessig skadede barn.

De enkelte kapitler er interessante og til dels spennende lesing. Det skinner igjennom at forfatterne har lang erfaring. Stoffet har bredden og helheten. For en relativt nyutdannet primærlege med ansvar for helsestasjon og skolehelsetjeneste oppleves boken som engasjerende og relevant og den gir også en del nyttige betraktninger i forhold til barnevern. Anbefales som en lettlest oversiktsbok også for alle leger som kan komme til å jobbe med barn med psykiske plager og sykdommer, spesielt primærleger med helsestasjons- og skolehelseansvar.

Kristina Andersdotter Jarmund

Aukra kommunale legekontor

Aukra

Anbefalte artikler