Pasienthotell uten slåbrok og hvite frakker

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Hotellet som åpnet 2. mai 2000, skal være et tilbud til pasienter som er friske nok til å klare seg selv, men som likevel trenger nær kontakt med sykehuset for oppfølging, samt for pårørende. Det er beregnet at rundt 10 % av Ullevåls pasienter vil bli gjester ved hotellet.

– Er det ledig kapasitet når disse gruppene er dekket opp, kan vi også åpne for gjester uten noen tilknytning til sykehuset eller pasientene der, forteller Nina Fuglesang Langnes. Hun er hotellvert og ansatt i Eurest, selskapet som driver hotellet. Det samme selskapet har ansvar for driften av pasienthotellet i Bergen og flere slike hotell i Sverige.

Til tross for at gjestene skal være så friske at de klarer seg uten overvåking og oppfølging av medisinsk personell, er alle resepsjonistene på hotellet sykepleiere. – Dette er en slags sikkerhetsventil, sier hotellverten.

Vanlig hotellstandard og atmosfære preger det nye pasienthotellet ved Ullevål sykehus. Barnesengen i flere av rommene røper at de er tiltenkt spesielle gjester. Foto A.T. Bøhler, Ullevål sykehus

Ønsker ikke sykehusatmosfære

Hotellet fremstår som et moderne hotell. De 147 rommene har eget bad og TV. I spisesalen serveres det fire buffeter hver dag. Haukeland Sykehus åpnet et nytt pasienthotell i 1998, og i planleggingen av hotellet ved Ullevål har man dratt veksler på erfaringene fra Haukeland.

– Vi har lagt vekt på at atmosfæren her skal være så lite sykehusaktig som mulig, forteller Langnes. Hun vil ikke at spisesalen ved lunsjtid skal fylles opp av leger og annet helsepersonell i hvite frakker, og har derfor oppfordret de av disse som ønsker å kjøpe en hotellunsj, om å kle seg om. Det samme gjelder hotellgjestene, som er oppfordret til ikke å valse rundt i slåbrok.

Til tross for hotellstandarden er kostnadene ved å ha pasienter som gjester ved hotellet ikke avskrekkende. Gitt 70 % belegg på hotellet, vil prisen for et døgn på hotellet bli en tidel av prisen ved sengepostene, skriver Ullevål nytt (1). For eventuelle gjester uten tilknytning til sykehuset er prisen på nivå med et ordinært hotell.

Barselpleie

To av hotellets etasjer er forbeholdt barselkvinner. Bare noen timer etter at de har født, ankommer kvinnene hotellet. Nybakte mødre trillende rundt på senger med babyer er et hyppig skue.

– Kriteriet er at barselkvinnene skal kunne gå selv og selvfølgelig ikke ha medisinske komplikasjoner, forteller Langnes. Hotellavdelingene der barselkvinnene innkvarteres, er dessuten bemannet med jordmødre.

– Pasienthotell er et medisinsk sikkert alternativ for barselpleie, forutsatt at strikte kriterier for overføring brukes. Bare et av hundre spedbarn som i 1995 var skrevet inn ved pasienthotellet i Karlstad i Sverige, måtte tilbakeføres til sykehuset på grunn av medisinske komplikasjoner, forteller legen Carl Lindgren som har utført en undersøkelse ved pasienthotellet i Karlstad (2).

I tilknytning til hotellet er det satt av 400 kvadratmeter til et læresenter. Fire bibliotekarer og en erfaren sykepleier skal arbeide ved senteret, og også pasientbiblioteket ved Ullevål sykehus skal flyttes dit. Primus motor for både hotellet og læresenteret, sjeflege Rolf Kåresen, sier at pasientene skal få svar på alle de spørsmålene som legen ikke kunne gi svar på under innleggelsen. Kyndig personell skal sørge for å finne frem litteratur og informasjon som pasienten trenger. Ullevål sykehus er alene om å ha et læresenter i så stor skala.

Anbefalte artikler