Notiser

Notiser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Biologisk skattkammer til Danmark?

  Biologisk skattkammer til Danmark?

  Danske forskere arbeider for at Danmark skal bli vertsland for et senter som skal romme all informasjon om det biologiske mangfoldet på jorden.

  Planter, dyrearter og mikrober utryddes fortere enn noen har oversikt over, samtidig trenger menneskeheten ny kunnskap om naturressurser for bedre å kunne møte den enorme befolkningsøkningen i årene som kommer. De forente nasjoners organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har derfor planlagt å sette i gang et globalt samarbeid kalt Global biodiversity information facility i 2001 (GBIF), for å samle all informasjon om verdens biologiske mangfold i én informasjonssentral. Informasjonen skal gjøres allment tilgjengelig til forskning og analyse.

  Weekendavisen skriver 6.4. 2000 at danske forskere arbeider for å få dette hovedkvarteret til Danmark, hvor senteret kan bidra til å stimulere og løfte den nasjonale biodiversitetsforskningen. Direktør Henrik Enghoff ved Zoologisk museum understreker betydningen av å kunne utnytte det potensialet som finnes i biodiversiteten, både landbruksmessig og industrielt. – Ser man rent vitenskapelig på det, er det også i utforskning av biodiversiteten vi søker etter forståelse av naturens større og mer overordnede sammenhenger. En bedre forståelse av helheten er basert på kunnskap om de forskjellige delprosesser, sier Enghoff.

  Mer informasjon finnes på Internett: www.gbif.org

  SterkSvak

  SterkSvak

  Håndboken søker ut til et stort publikum og er delt inn i fem deler. Den første retter seg mot alle, og tar blant annet for seg hva spiseforstyrrelser er, tidlige tegn, symptomer og forskjeller mellom anoreksi, bulimi og overspising.

  Del 2 er mest for behandlere og er tenkt som et verktøy for å komme i gang. Den gir praktisk informasjon om hvilke blodprøver man skal ta, hvilke vekter som kan godtas, «lure» og dumme spørsmål til pasienten osv.

  Del 3, selvhjelpsboken, er mest myntet på den som har en spiseforstyrrelse, mens del 4 retter seg mest til familie og venner. Del 5 samler nyttig informasjon om alt fra kost og ernæring til adresser.

  I videoen Det er ikke meg jeg forestiller møter vi tre personer som har hatt spiseforstyrrelser, samt deres behandlere og pårørende. Filmen er delt i tre, hvor den ene delen handler om veien inn i en spiseforstyrrelse, den andre om veien ut og den tredje om veien videre etter en spiseforstyrrelse.

  CD-en fordyper seg i historien til en av personene, Beathe. I tillegg møter vi hennes far og legen Andreas Holund som hjalp henne til å bli frisk.

  Veilederen gir råd om hvordan veiledningstilbudet SterkSvak kan brukes i ulike sammenhenger. Tilbudet er utviklet av Norsk Fjernundervisning i samarbeid med blant andre Aschehoug Forlag, Senter for barne- og ungdomspsykiatri, Legeforeningen, Fylkeslegen i Oslo. For bestilling av materiell, kontakt Norsk Fjernundervisning, telefon 22 56 43 10,

  Klinikk for Seksuell Opplysning

  Klinikk for Seksuell Opplysning

  Etter først å ha blitt foreslått nedlagt fra 2000, kan Klinikk for Seksuell Opplysning notere seg en markant økning i besøkstall – det beste siden starten i 1971.

  Det fremgår av klinikkens årsberetning for 1999. I 1999 besøkte 6 721 unge kvinner og menn klinikken, mot 5 867 i 1998. Det betyr at 40 besøker klinikken per åpningskveld. I gjennomsnitt har hver tredje åpningskveld så stor pågang av pasienter at man må stoppe inntaket. De fleste besøkende i 1999 var kvinner. 46 % var ungdom mellom 20 og 24 år. 35 % av pasientene var førstegangsbesøkende.

  Soler oss mindre og smører oss mer

  Soler oss mindre og smører oss mer

  Gjentatte studier av befolkningens solvaner viser at flere benytter solkrem med høy faktor, solbadingen har avtatt og færre rapporterer om solbrenthet. Det melder Statens institutt for folkehelse. Det er likevel 35 % kvinner og 21 % menn som mener solbrun hud er viktig for dem. Disse har meget stor tro på at solkrem med høy faktor kan beskytte mot hudkreft, men bruker samtidig lavere solfaktor enn befolkningen for øvrig.

  Hvert halvår siden 1993 har Den Norske Kreftforening spurt ca. 1000 personer over 15 år om solvaner. Dataene blir nå analysert ved Folkehelsa. Foreløpige resultater viser at andelen som brukte solkrem med faktor 9 eller høyere, økte fra 27 % til 33 % blant kvinner og fra 28 % til 37 % blant menn i perioden 1993–98.

  I 1999 oppgav om lag halvparten av de spurte at de solte seg mindre nå enn hva de gjorde for fem år siden. Mangel på tid var den hyppigste årsaken til det (33 %), mens 29 % ikke lenger var så opptatt av å bli brune og 24 % oppgav faren for hudkreft og solskader.

  Tilliten til at solkrem med høy faktor beskytter mot hudkreft, er stor. 26 % mener høy faktor gir absolutt eller meget stor grad av beskyttelse, mens 42 % tror på stor grad av beskyttelse. Tryggheten på denne egenskapen kombinert med at solfaktorkrem vil redusere hudens naturlige signaler på begynnende solbrenthet, fører sannsynligvis til større soldoser, ifølge Folkehelsa.

  Medisinske doktorgrader

  Medisinske doktorgrader

  Medisin er et av områdene det i løpet av 1990-årene er tatt flest doktorgrader i, viser statistikk fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). Bare innen teknologi- og matematikk/naturfagene er det tatt flere doktorgrader enn i medisin. I 1999 tok 126 personer doktorgrad i medisin, en økning fra 1998 på nærmere 60 %.

  I underkant av 40 % av de medisinske doktorgradene i 1999 ble tatt av kvinner. Bare de tekniske fagene har en lavere andel kvinner som tar doktorgrad enn medisin.

  FLO-permene utsettes

  FLO-permene utsettes

  Utsendelse av permene med informasjon og opplegg for fastlegeordningen fra Sosial- og helsedepartementet til alle allmennleger er utsatt inntil ny kjøreplan for innføringen av ordningen er lagt. Innføring av ordningen er utsatt til 1. juni 2000.

  Nye frister for fastlegelistene

  Nye frister for fastlegelistene

  Utarbeiding av endelige lister over fastleger blir forsinket. Årsaken er utsettelsen av fastlegeordningen. Listene skulle etter planen gå ut fra Rikstrygdeverket 25.8. 2000 – basert på informasjon fra fylkeslegene innen 8.8. 2000.

  Motstand mot EUs gendirektiv

  Motstand mot EUs gendirektiv

  World Medical Association (WMA) gir Den norske lægeforening støtte i motstanden mot den Europeiske Unions (EU) gendirektiv, der det åpnes for muligheten til å ta patent på gener. Dette kom frem da World Medical Association hadde møte 4.– 7. mai 2000 i Frankrike.

  – World Medical Association vil fornye sitt engasjement på dette området og blåser nytt liv i en uttalelse fra 1993 mot muligheten til å ta patent på gener, forteller generalsekretær Harry Martin Svabø, som deltok på møtet.

  World Medical Association representerer leger i hele verden, og har legeforeninger i over 70 land som medlemmer.

  Konferanse om seksualitet

  Konferanse om seksualitet

  En interessegruppe bestående av ulike medisinske spesialiteter som urologer, gynekologer, allmennpraktikere, psykiatere og nevrologer, arrangerte 12.–13. mai konferansen Kvinnelig seksualitet på Soria Moria konferansesenter. Overordnet mål for konferansen var å gi en oversikt over dagens kunnskapsnivå og aktivitet innenfor faget klinisk sexologi. Nærmere 180 deltok.

  Seksualfysiologi, seksuelle dysfunksjoner og psykologiske aspekter ved kvinners seksualitet var noen av de emner som ble tatt opp. Blant foredragsholderne var forfatter Vigdis Hjort som snakket om seksualitet i et kulturelt perspektiv.

  Konferansen var en oppfølging av de tidligere konferansene Det norske seksuelle hus fram mot år 2000, arrangert i 1998 og Mannens seksuelle problemer, arrangert i 1999.

  Skal du fly? Bruk Braathens

  Skal du fly? Bruk Braathens

  Legeforeningen har valgt Braathens som leverandør av flyreiser for medlemmer av foreningen. Avtalen omfatter alt salg av flyreiser på Braathens og Braathens’ alliansepartner KLMs rutenett i inn- og utland.

  Avtalen med Braathens gir Legeforeningen en meget gunstig bonusavtale knyttet til samlet reisevolum. Avtalen er progressiv avhengig av totalvolum samt innebærer ekstra destinasjonsbonus ved reiser til medlemmenes mest vanlige reisemål, som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

  Legeforeningen har inngått denne avtalen som en del av arbeidet med å sikre fondenes økonomi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media