Ansvarsforhold i Helsetilsynet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskriftet har i nr. 12/2000 et oppslag om Bærum-saken som fremstår som et intervju med konstituert helsedirektør Petter Øgar. Her leser jeg følgende om en av Helsetilsynets medarbeidere: ”Det har helt klart skjedd mye som NN (min anonymisering) må ta sin del av ansvaret for, sier Petter Øgar.”

  Jeg velger å tro at dette sitatet beror på en misforståelse eller at det er kommunikasjonssvikt mellom Øgar og journalisten. Likevel føler jeg behov for å slå fast at under min ledelse gjelder de vanlige regler for ansvarsforhold i forvaltningen fullt ut i Helsetilsynet. Det betyr at det er øverste leder, i dette tilfellet meg, som har hatt det fulle og hele ansvar for Helsetilsynets behandling av den aktuelle saken inntil 26. mars i år, da jeg gikk ut i seks måneders permisjon.

  For eksempel betyr tilføyelsen ”e.f.” når andre enn helsedirektøren undertegner et brev, at det skjer etter fullmakt fra helsedirektøren, som har ansvaret. Topplederen må da sørge for å omgi seg med dyktige medarbeidere og sikre forståelse i organisasjonen for bruken av fullmakt. Dette har jeg gjort. Den aktuelle medarbeideren er dyktig og pålitelig og verdifull for Helsetilsynet, og burde sluppet å bli ”hengt ut” som sitert ovenfor, også fordi det er lite å kritisere.

  Det hører med i bildet at saken hele tiden under behandlingen i Helsetilsynet har vært forankret i en annen avdeling. På visse tidspunkter har saken vært til faglig vurdering i aktulle medarbeiders avdeling, uten at forankringen av saken har vært flyttet. Det er heller ikke grunnlag for at aktuelle medarbeider er inhabil.

  Jeg kommenterer ikke de øvrige momentene i Tidsskriftets oppslag her, men henviser interesserte til Internett-adressen http://home.sol.no/annalvik

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media