Les mer om ...

Artikkel

Antibiotikabruk

En av 70 nordmenn bruker til enhver tid antibiotika, og over 90 % av forbruket skjer utenfor sykehus. Resistensproblemene er begrenset, og penicillin utgjør halvparten av all antibiotikabruk.

Er det mulig å endre antibiotikaforbruket?

Antibiotikaresistens i blodkulturisolater i Buskerud i 1994 og 1998

Antibiotikaforbruk i og utenfor helseinstitusjoner i Norge i 1998

Retningslinjer for sår hals . . .

Klinisk erfaring har begrenset verdi. Beslutninger bør bygge på best mulig vitenskapelig dokumentasjon.

Pasienter med sår hals behøver vanligvis ikke antibiotika. Streptokokktonsillitt diagnostiseres på bestemte kriterier, og ved usikkerhet anbefales immunologisk hurtigtest.

Retningslinjer for diagnostikk og behandling av sår hals

Nivået på dokumentasjonen og styrken av anbefalingene i kliniske retningslinjer

Den begrensede verdi av klinisk erfaring

. . . og for vannlatings- plager hos kvinner

Kvinner med typiske symptomer på urinveisinfeksjon kan få antibiotika uten undersøkelse. Tre dagers behandling er tilstrekkelig.

Retningslinjer for diagnostikk og behandling av akutte vannlatingsplager hos kvinner

Terminal sedering

Bør begrepet ”terminal sedering” erstattes av ”palliativ sedering”?

Er terminal sedering aktiv dødshjelp?

Legemidler i praksis

En ny spalte om praktisk legemiddelbruk etableres i dette nummer av Tidsskriftet. Første tema er analgetika til ammende kvinner.

Legemidler i praksis

Valg av analgetikum til ammende kvinner

Telemedisin

En temaserie om telemedisin begynner med artikler om bruk av stillbildehenvisninger, telemedisinsk samarbeid mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus, juridiske aspekter ved telemedisin og vyer for den telemedisinske fremtid.

Telemedisin

Vil bruk av stillbilde-henvisninger være kostnadsbesparende?

Telemedisinsk samarbeid mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus

Den telemedisinske fremtiden

Internasjonalisering – juridiske barrierer og løsninger

Personvern på Island

En database med helseopplysninger om hele den islandske befolkningen skaper fortsatt debatt.

Vikingarv på vidvanke?

Menneskevern mot databank

Fotball-EM

Landslagslege Lars Engebretsen har det medisinske ansvar for den norske troppen under fotball-EM. Han er mest opptatt av å forebygge skader.

Nytt senter for idrettsskadeforskning

Hode, skulder, kne og ball

Anbefalte artikler