Nord-Norge-kurset 2000

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Årets tema er akuttmedisin i allmennpraksis. Foruten aktuelle foredrag blir kursdeltakerne aktivisert gjennom gruppearbeid, praktiske øvelser og kasuistikker. Siste kursdag er viet helsepolitiske innlegg og diskusjon rundt akuttmedisin der bl.a. politikere og representanter fra Aplfs styre deltar. Nord-Norge-kurset finner sted på hurtigruteskipet M/S Polarlys på tur fra Tromsø til Bergen i tiden 11.–14. september. Kurset søkes godkjent med 27 timer til spesialiteten i allmennmedisin.

  Invitasjon med program er sendt Aplfs medlemmer. Påmelding skjer ved innsending av påmeldingsskjema innen 21. juni til Bennett Reisebureau Tromsø, Postboks 233, 9001 Tromsø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media