Suksess for simuleringsøvelsene

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Det går fort for seg på akuttrommet. Bildet er fra en simuleringsøvelse i Haugesund i 1999. Foto G. Brattebø

Til sammen 91 leger, sykepleiere, radiografer og bioingeniører var med på øvelsen, der mottak og stabilisering av traumepasienter stod på programmet. Øvelsen var en del av BEST-prosjektet, et treningsopplegg for ledelse, kommunikasjon og samhandling i sykehus (1). BEST står for bedre og systematisk traumebehandling, og kurskonseptet bygger på det amerikanske ATLS-prinsippet.

Målet er at først og fremst mindre sykehus skal bli bedre rustet til å håndtere alvorlig skadede pasienter. En kursdag begynner med teori og avsluttes med en praktisk del, der vanligvis to tverrfaglige behandlingsteam på 10–12 deltakere håndterer simulerte skadesituasjoner.

Dette betyr imidlertid at mange kursdeltakere ikke får prøvd seg i den praktiske simuleringen. For å bøte på dette, ble det under øvelsen på Kongsvinger tatt i bruk simultan videooverføring til en storskjerm i sykehusets auditorium. Dermed kunne alle deltakerne følge med på hva som foregikk i akuttmottaket.

Åse Brinchmann-Hansen i Legeforenin-gen, som er en av lederne for BEST-prosjektet, melder om stor interesse blant sykehusene for kursopplegget. Siden prosjektet startet i 1997, har 11 sykehus holdt simuleringsøvelser. Det er også dannet et faglig nettverk som følger opp øvelsene med seminarer om traumebehandling. Blant fagpersonene som er engasjert i arbeidet, er den erfarne traumatologen Johan Pillgram-Larsen ved Ullevål sykehus.

I det kommende året skal BEST-prosjektet gjennomgå en grundig evaluering. Legeforeningen går inn for at kurstilbudene skal bli permanente, men det forutsetter at prosjektet får tilført statlige midler som kan sikre sekretariatsfunksjonene og den videre driften.

Anbefalte artikler