Nye bestemmelser fra Nasjonalt Råd

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende nye bestemmelser:

Klinisk kjemisk avdeling, Sentralsykehuset i Akershus, får redusert status som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i klinisk kjemi fra gruppe I til gruppe II. Utdanningskandidater tiltrådt før vedtakets ikrafttreden omfattes ikke av vedtaket.

Ikrafttreden 12.4. 2000.

– Den tellende verdi av tjeneste ved Seksjon for karkirurgi, Kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet, reduseres fra tre år av hovedutdanningen i karkirurgi til ett år. Seksjon for karkirurgi godkjennes som gruppe I-institusjon med tjeneste tellende for inntil ett år i relasjon til spesialistreglene i karkirurgi.

Ikrafttreden fra 28.4. 2000. Utdanningskandidater tiltrådt før vedtakets ikrafttreden omfattes ikke av vedtaket.

Drammen distriktspsykiatriske senter, Psykiatrisk klinikk, Buskerud sentralsykehus, godkjennes for to år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri. Godkjenningen gjelder tjenesteområdet allmennpsykiatrisk poliklinikk og erfaringsområdene alderspsykiatri og konsultasjon-/liaisontjeneste.

Godkjenningen gjelder fra 16.2. 2000.

Anbefalte artikler