Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Robert Bjerknes
Ivar Sønbø Kristiansen
Christian Kronborg Andersen

Medisin og vitenskap

Ivar Anders Eide
Anders Angelsen
Geir B. Øverland
Karsten Vada
Lars Vatten
Jan Tore Gran
Geirmund Myklebust
Ståle Sund
Sigurd Lindal
Aileen Murdoch Larsen
Leif Bostad
Finn P. Reinholt
Bjarte Sanne
Alv A. Dahl
Grethe Seppola Tell
Ragnar M. Joakimsen
Gro K. Rosvold Berntsen
Vinjar Fønnebø
Joar Austad
Petter Jensen Gjersvik

Tema

Oddmund Søvik
Pål Rasmus Njølstad
Hallvard Reigstad
Damien Brackman
Irene Teslo
Leif Brunvand

Kommentar og debatt

Ragnar M. Joakimsen
Vinjar Fønnebø
Pål Gulbrandsen
John-Arne Skolbekken
Pål Gulbrandsen
Kari Holst
Hans-Jacob Sandsberg
Anne Eskild
Britt-Ingjerd Nesheim
Leif Ims
Ole-Erik Iversen
Jan Schjøtt

Nyheter og reportasjer

Ingrid M. Høie
Astrid Marie Nylenna
Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Lise B. Johannessen
Ragnar Østensen