Transcendental meditasjon og aldringsprosessen

Lars Bjørn Rasmussen Om forfatteren
Artikkel

Aldringsprosessen ansees for å være koblet til tap av genetisk materiale. Danning av reaktive oksygenforbindelser formodes også å spille en viktig rolle. Personer over 60 – 65 år bruker omtrent halvparten av helseressursene i samfunnet.

Transcendental meditasjon er en enkel, nøytral mental teknikk som utøves 20 minutter morgen og kveld. 78 deltakere (gjennomsnittsalder 81 år) som bodde på institusjoner i USA, ble randomisert til enten dette eller to andre mentale teknikker og kontroll. Gruppen som lærte transcendental meditasjon, hadde etter tre måneders intervensjon en økning av den mentale yteevne i forhold til de andre aktive gruppene. Etter tre år levde fortsatt alle i denne gruppen, mens det var dødsfall i de andre gruppene. Den gjennomsnittlige overlevelse var på det tidspunktet 62,5 % blant alle beboerene på de involverte institusjonene (1).

Tverrsnittsundersøkelser har vist redusert biologisk alder i forhold til den kronologiske (2), signifikant høyere nivå av aldringshormonet DHEA og lavere nivå av lipidperoksider i blodet til langtidsutøvere av transcendental meditasjon i forhold til enten korttidsutøvere eller ikke-mediterende. DHEA spiller en mulig rolle innen personlig velvære, aldringsprosessen, immunologiske forhold og kreftutvikling. En randomisert studie viste at utøvere av transcendental meditasjon oppnådde en redusert intima-media-tykkelse av halspulsåren etter seks til ni måneders intervensjon sammenliknet med deltakere i et annet program (3).

En amerikansk forsikringsstudie som omfattet 2000 utøvere av transcendental meditasjon, viste at utøvere over 45 år bare hadde en tredel av sykehusinnleggelsene og legebesøkene som deltakerne i en kontrollgruppe (4). En nylig publisert kanadisk forsikringsstudie som omfattet 2 800 utøvere og kontrollpersoner, viste at det før innlæring av meditasjonsteknikken ikke var noen signifikant forskjell i økning av de årlige helseutgifter mellom deltakerne i transcendental meditasjon-gruppen og kontrollgruppen. Etter at de hadde lært teknikken, minsket utgiftene til dem som drev med transcendental meditasjon med 1 – 2 % per år, mens kontrollgruppens utgifter økte med opptil 12 % årlig over seks år (5).

Anbefalte artikler