O-E. Iversen svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Leif Ims kommer med overraskende påstander og oppfatninger om hormonbehandling. Hvorvidt kvinner trenger østrogen, kan selvfølgelig diskuteres, men det er ettertrykkelig dokumentert i en rekke studier at østrogen har meget god effekt for plager som for mange er både invalidiserende og gir betydelig redusert livskvalitet. Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom østrogennivå og grad av symptomer, og derfor blir henvisningen til dr. Ellison lite relevant.

  Synet på hva som er østrogeneffekter og hva som er progesteroneffekter er nok noe forenklet og unyansert. Presiseringen av at gestagen ikke er progesteron er grei nok, men samtidig må jeg minne om at gruppen er definert ut fra å ha progesteroneffekt på endometriet. Når Ims hevder at østrogen ikke er gunstig for skjelettet, er han helt klart på kollisjonskurs med en overveldende vitenskapelig litteratur. De fantastiske effektene, uten bivirkninger, av transkutan progesteronbehandling er etter min oppfatning mer basert på teoretiske overveielser og ønsketenkning, og er meg bekjent ikke adekvat undersøkt i kliniske studier. Referansene til Lee og medarbeideres publikasjoner endrer ikke dette faktum, og Ims oppfordres til å legge frem dokumentasjon før han anbefaler slik behandling. Spekulativt, reseptfritt salg av kostbare progesteronkremer er tydeligvis populært – så lenge det varer. Det er beklagelig at ukritisk anbefaling støttes fra medisinsk hold når dokumentasjon av klinisk effekt mangler.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media