Medisinske redaktører møtes på nettet

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Gjennom World Association of Medical Editors (WAME) kan redaktører av medisinske tidsskrifter utveksle erfaringer. Den relativt nystartede foreningen med nesten 500 medlemmer baserer sin virksomhet helt og holdent på elektronisk kommunikasjon, først og fremst via sin hjemmeside www.wame.org

  Artikkel

  – Internett gir oss muligheten for å drive foreningsarbeid på en helt ny måte, sier Fiona Godlee, leder av World Association of Medical Editors (WAME). Som tidligere assisterende redaktør i British Medical Journal og nåværende medisinsk redaktør for Internett-firmaet BioMed Central, er hun godt kjent både med tradisjonelle og nettbaserte tidsskrifter. Og selv om Fiona Godlee har arbeidet i store, ressursrike redaksjoner, vet hun at redaktørarbeidet kan være ensomt.

  Behov for møtested

  Behov for møtested

  Redaktører av medisinske tidsskrifter blir ofte utnevnt eller ansatt mer på grunn av sine vitenskapelige kvalifikasjoner enn sine redaksjonelle ferdigheter. Et stort flertall blant redaktørene av de mer enn 20 000 medisinske tidsskrifter som finnes, redigerer sine blader på fritiden og fungerer ofte som redaktører bare noen få år. Behovet for et møtested for medisinske redaktører, og ikke minst mangelen på et utdanningstilbud, førte til dannelsen av WAME. Med støtte fra den amerikanske Rockefeller-stiftelsen møttes en gruppe redaktører i Bellagio, Italia i 1995 og stiftet foreningen som nå har nesten 500 medlemmer fra omkring 400 tidsskrifter i 55 ulike land. I januar 2001 var Bellagio på nytt møtested for 19 redaktører fra 12 land som drøftet foreningens status og fremtid.

  En annerledes forening

  En annerledes forening

  WAME er en organisasjon for redaktører av medisinske tidsskrif-

  ter som verken arrangerer medlemsmøter eller krever inn medlemskontigent. Nesten all aktivitet foregår via Internett, på organisasjonens hjemmeside, www.wame.org , og ved hjelp av diskusjonsgrupper på nettet. På hjemmesiden finnes mye nyttig informasjon for redaktører og lenker til andre organisasjoner og ressurser. Gjennom e-post kan redaksjonelle spørsmål diskuteres, og erfarne redaktører kan veilede de mer uerfarne. Denne måten å arbeide på er særlig gunstig for tidsskrifter og redaktører i utviklingsland. Kostnadene er lave, og arbeidet er effektivt.

  Så langt har WAME gjennomført en større spørreundersøkelse for å kartlegge hvilke behov redaktører av medisinske tidsskrifter selv opplever, og satt i gang arbeidet med et opplæringsprogram for nye redaktører. Hvordan kan kvaliteten på vitenskapelige artikler evalueres og forbedres, hvordan drives en tidsskriftredaksjon mest mulig effektivt, og hvordan kan publiseringsetiske problemer omkring forfatterskap og vitenskapelig uredelighet håndteres, er blant de vanligste og vanskeligste spørsmålene.

  Store medisinske tidsskrifter, som The Lancet og Journal of the American Medical Association (JAMA) , har vært viktige ressurskilder i oppstartingsfasen. Nå legges mer av ansvaret over på mindre tidsskrifter.

  Den kommende lederen av WAME er Ana Marusic fra Croatian Medical Journal , og hun vil arbeide aktivt for å rekruttere redaktører fra Asia og Afrika til foreningen.

  Utdanning og etikk på nettet

  Utdanning og etikk på nettet

  De tre viktigste oppgavene fremover er å fortsette arbeidet med et utdannings- og opplæringsprogram for redaktører, å øke bevisstheten omkring etiske problemstillinger og å videreutvikle foreningens Internett-sider og nettbaserte samtalegrupper. Mulighet for interaktiv læring og en egen konsultasjonsservice for etiske spørsmål er blant de planlagte aktivitetene på nettet.

  Medisinske tidsskrifter, på papir eller Internett, er fortsatt den viktigste kilde for informasjonsformidling til og blant leger, og kvaliteten på denne informasjonen avhenger av hvor godt arbeid den enkelte redaktør utfører. Bevisstgjøring av redaktørrollen og økt innsats for redaksjonell integritet og uavhengighet er blant de aller viktigste arbeidsområdene for WAME.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media