En kjent sak?

Artikkel

”Det er en kjent sak at leger dekker hverandre – og alltid har gjort det,” skriver lederen for Stortingets sosialkomité i en pressemelding. Utsagnet er omtrent like fordomsfullt og usant som å hevde at stortingsrepresentanter er maktsyke latsabber som lever godt på skattebetalernes regning – og alltid har gjort det.

Det er ingen grunn til å drive politikerhets. I et demokratisk samfunn har hver enkelt av oss ansvar for at våre folkevalgte representerer de verdier og interesser vi ønsker de skal ivareta.

Det er ikke lett å se hvorfor det skal drives legehets heller. Iblant kan man, selv i et valgår, undres over hvilke primitive virkemidler som brukes av våre fremste rikspolitikere.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler