Medlemmer må bruke Via Flyspesialisten

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

De foreløpige resultatene av avtalen med Via Flyspesialisten, tidligere NSBR reisebyrå, er meget positive. Bedret koordinering av flybooking har bidratt til at Legeforeningen har oppnådd en gjennomsnittlig flyreiserabatt per tredje kvartal 2000 på ca. 20 % på innlandsreiser og mer enn 50 % på utenlandsreiser. I tillegg mottar foreningen i etterkant en volum- og destinasjonsbonus fra Braathens som utgjør ca. 20 % av samlet flyomsetning med selskapet. Gjennomsnittlig pris for hotellovernattinger har sunket fra kr 945 i 1999 til kr 750 i 2000. Dette er innsparinger som særlig kommer utdanningsfondene til gode.

Det er et krav i reisepolicyen at både flyreiser og hotellopphold som søkes refundert, skal være bestilt gjennom foreningens avtalebyrå. I 2000 fikk alle medlemmer som ikke oppfylte disse kriteriene et varsel om dette ved første gangs forseelse, men pengene ble likevel refundert. Fra 1.1. 2001 vil ikke slikt varsel lenger bli gitt. Dette innebærer at medlemmer som sender inn et reiseoppgjør hvor reisepolicyen ikke er fulgt, ikke vil få refusjon for de utlegg hvor vedkommende ikke har forholdt seg til reisepolicyen.

En rekke kursarrangører har så langt operert helt uavhengig av Legeforeningens avtaler og foreningens samarbeidspartner på kurs- og konferansesiden, som er Via Spesialreiser. I praksis betyr dette at nær 50 % av samlet reisevolum har havnet utenfor avtalen. Dette innebærer ikke optimal reisevirksomhet og gir foreningen lavere returprovisjon på flyreiser samt høyere betjeningskostnader på de tjenestene som reise-

byråene leverer. I tillegg blir det statistiske grunnlaget som legges til grunn for forhandling/reforhandling med byrå, flyselskap og hotellkjeder svakere.

Sentralstyret bekreftet i januar at medlemmer som deltar i videre- eller etterutdanningskurs i Norge og som søker sine utlegg refundert fra et av Legeforeningens fond, ikke vil få refusjon dersom reisepolicyen ikke er fulgt. Den enkelte kursarrangør har ansvar for å legge forholdene til rette slik at det enkelte medlem ikke havner i konflikt med foreningens reisepolicy. Søknad om avvik fra bestemmelsene avgjøres av generalsekretæren.

Se Legeforeningens Internett-side: www.legeforeningen.no .

Bestilling av reiser

Anbefalte artikler