Les mer om ...

Artikkel

Masseundersøkelser

Den dokumenterte nytten av masseundersøkelser står ikke alltid i forhold til kostnader og bivirkninger. Er såkalt villscreening ønskelig eller ikke ønskelig?

Screening med det rare i?

Bør det innføres screening for osteoporose i Norge?

Leve villscreening!

Screening fra topp til tå – kjekt med en sjekk?

Legemiddel- informasjon

I løpet av ett år mottok en allmennpraktiserende lege 5 669 sider med legemiddelinformasjon, hvorav 90 % fra legemiddelindustrien. Har begrepet ”nøytral informasjon” noen verdi?

Legemiddelinformasjon fra produsenter

Ett års skriftlig legemiddelinformasjon til en kommunelege

Potensforskning og markedsføring

PSA og vannlatingsplager

Undersøkelse av 608 menn mellom 55 og 69 år viser liten samvariasjon mellom vannlatingsplager og prostataspesifikt antigen (PSA). En av sju menn hadde forhøyede PSA-verdier. Lett økning skyldes oftest hyperplasi, mens verdier over 10 µ g/l tyder på prostatakreft.

Vannlatingsplager og prostataspesifikt antigen i en norsk normalpopulasjon

Clusterhodepine

Clusterhodepine rammer knapt en promille av befolkningen, vesentlig menn. Anfallsbehandling er sumatriptan eller oksygen, mens verapamil, litium og steroider kan virke forebyggende.

Clusterhodepine – klinikk, patofysiologi og behandling

Syrehemmende behandling

En undersøkelse fra to sørlandskommuner viser at 3 % av innbyggerne i 1994 fikk utskrevet syresekresjonshemmende legemidler på blåresept. Ni av ti hadde endoskopisk bekreftet diagnose, og forskrivningen var stort sett i tråd med faglige retningslinjer.

Syrerelatert sykdom hos befolkningen i to sørlandskommuner – diagnostikk og legemiddelbehandling

Syke barn

Barn er ikke små voksne, og det gjelder særlig syke barn. De første bidragene i en ny artikkelserie om pediatri handler om systematiske undersøkelser av syke barn og behovet for sentralisering av høyt spesialiserte tjenester.

Barn er ikke små voksne

Behandling av neglesopp

Undersøkelse og behandling av barn med kongenitt hyperinsulinisme – til Paris for enhver pris?

Legers kunnskap om diagnoseformidling skal styrkes

Depresjon og helseøkonomi

Det antas at depressive lidelser er underdiagnostisert og underbehandlet. Kan det brukes samfunnsøkonomiske argumenter for å prioritere depresjonsbehandling?

Bør samfunnet prioritere kostbare sykdommer?

Depresjon – samfunnsøkonomiske perspektiver

Selvangivelsen

For næringsdrivende leger er det tid for selvangivelse.

Leger og skatt 2000–01

Anbefalte artikler