Godkjenning av utdanningsinstitusjon

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

godkjennes for inntil 1 år av hovedutdanningen som gruppe II-institusjon i fysikalsk medisin og rehabilitering. Godkjenningen gjelder fra 9.10. 2000.

Anbefalte artikler