To bøker om væskebehandling

Artikkel

Forfatteren har intensivmedisinsk bakgrunn og er en erfaren underviser. Hensikten med boken er todelt; på den ene side å omtale og oppsummere det som er basalt innenfor væskebalanse i videste forstand, på den annen side å vekke leserens nysgjerrighet og invitere til videre fordypning. Denne paperbacken i stort lommeformat henvender seg til medisinstudenter, yngre leger og spesialsykepleiere.

Boken innledes med relevant, grunnleggende fysiologi og til enkelte områder knyttes kliniske eksempler. Deretter følger en klinisk seksjon som omhandler emner som per- og postoperativ væskebehandling, blodtap og -erstatning, samt ernæring. Leseren får hjelp av enkle illustrasjoner til å forstå innholdet og kan reflektere over kunnskap i en avsluttende del på ca. 20 sider, med oppgaver av varierende vanskelighet og tilhørende løsningsforslag. Kapitlene om basalfysiologi er kortfattede, men oversiktlige, og med kunnskap fra medisinsk embetseksamen bør man oppnå en sammenhengende forståelse. Boken bærer preg av undervisningserfaring. Den er lettlest og vil egne seg godt til bruk tidlig i utdanningen innenfor flere kliniske, somatiske spesialiteter.

Vi tror denne boken kan være til hjelp for både veileder og utdanningskandidat innenfor anestesiologi. Den kan brukes til å etablere én plattform for det kliniske arbeidet i begynnelsen av spesialistutdanningen og samtidig utgjøre grunnlag for konkret kunnskapsutvikling og tidlig kunnskapsevaluering. Og da er nysgjerrigheten styrket, tror vi.

Hilde Norum

Nils N. Hansen

Avdeling for anestesiologi

Sentralsykehuset i Vestfold

Tønsberg

Anbefalte artikler