Spesialistutdanningen
NO IMAGE
12.02.2009
Det ble i 2008 gitt 998 nye spesialistgodkjenninger hvorav 428 er overføring av utenlandske godkjenninger. I tillegg er det gitt 433 resertifiseringer for en ny femårsperiode i allmennmedisin. Som...
NO IMAGE
17.04.2008
1 007 nye spesialistgodkjenninger ble gitt i 2007, det høyeste antallet noensinne. 454 av disse er overføring av utenlandske godkjenninger. I tillegg er det gitt 375 resertifiseringer for en ny...
NO IMAGE
15.02.2007
Det ble i 2006 gitt 975 spesialistgodkjenninger hvorav 397 er overført fra andre EØS/EU-land. I tillegg er det gitt 439 resertifiseringer for en ny femårs periode i allmennmedisin. Gjennomsnittlig...
NO IMAGE
09.02.2006
Det ble i 2005 gitt 874 spesialistgodkjenninger, hvorav 288 er overført fra andre EØS/EU-land. I tillegg er det gitt 522 resertifiseringer for en ny femårsperiode i allmennmedisin. Gjennomsnittlig...
NO IMAGE
03.03.2005
Totalt ble det i fjor godkjent 565 nye spesialister etter norske spesialistregler – det høyeste antallet siden 1992. Gjennomsnittlig utdanningstid var 8,4 år, gjennomsnittsalderen var 43,3 år og...
NO IMAGE
04.03.2004
For første gang på fem år er det en økning i antall spesialistgodkjenninger i allmennmedisin . Totalt ble det i fjor godkjent 534 nye norske spesialister. Gjennomsnittlig utdanningstid er 8,3 år og...
NO IMAGE
12.06.2003
I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt godkjenning av følgende utdanningsinstitusjoner: Kristiansund sykehus godkjennes som...
NO IMAGE
28.05.2003
Haukeland Universitetssykehus På bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, basert på Legeforeningens innstilling, har Sosial- og helsedirektoratet...
NO IMAGE
30.04.2003
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at det innføres en merknad til punkt 1 i spesialistreglene i barne...
NO IMAGE
20.03.2003
For femte året på rad er det nedgang i antall spesialistgodkjenninger i allmennmedisin. Gjennomsnittsalder på de til sammen 498 nye «norske spesialistene» som ble godkjent i fjor, var knapt 40 år...