Omredigerte spesialistregler

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at det innføres en merknad til punkt 1 i spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri. Ny ordlyd blir slik:

  Merknad til punkt 1:

  Merknad til punkt 1:

  Under punkt 1 kreves fire års tjeneste i barne- og ungdomspsykiatri. Tjenesten må omfatte to år poliklinikk og ett års institusjonstjeneste ved godkjent utdanningsinstitusjon i barne- og ungdomspsykiatri. Det 4. året kan være tjeneste innen barne- og ungdomspsykiatri eller annen type tjeneste; så som forskningstjeneste, tjeneste i relevante spesialiteter eller tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinske legestillinger eller i allmennmedisin (se punktene a), b) og c).

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt følgende:

  Opptreningssenteret Jeløy kurbad godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II for inntil 18 måneders tjeneste i relasjon til spesialistreglene i fysikalsk medisin og rehabilitering.

  Godkjenningen gis som en prøveordning for to år. Opptreningssenteret Jeløy kurbad må deretter evalueres før ny godkjenning som utdanningsinstitusjon kan gis.

  Legeforeningen anbefaler at evalueringen av toårsperioden foretas i fellesskap av avdelingsledelse, utdanningskandidat(er) og Legeforeningens hovedtillitsvalgte for underordnede sykehusleger.

  Godkjenningen gjelder for perioden 25.2. 2003 – 25.2. 2005.

  Årsmøter 2003

  Yrkesforeningene

  Yrkesforeningene

  – Norsk arbeidsmedisinsk forening, årsmøte/generalforsamling, torsdag 8. mai i Trondheim.

  – Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger, 13. ordinære årsmøte, torsdag 8. mai i Tromsø.

  – Alment praktiserende lægers forening, årsmøte fredag 13. juni i Kirkenes.

  – Offentlige legers landsforening, landsrådsmøte/årsmøte, onsdag 18. juni i Bergen.

  – Praktiserende Spesialisters Landsforening, generalforsamling, fredag 29. august i Bergen.

  Norsk overlegeforening hadde årsmøte/landsrådsmøte torsdag 24. april i Bergen. Yngre legers forening hadde årsmøte onsdag 30. april i Oslo.

  Fylkeslagene

  Fylkeslagene

  Nordland legeforening, fredag 9. mai i Bodø.

  Troms legeforening, fredag 9. mai i Tromsø.

  Aust-Agder legeforening, fredag 9. mai i Arendal.

  Telemark legeforening, lørdag 24. mai, Badeparken hotell, Langesund.

  Sør-Trøndelag legeforening, tirsdag 3. juni kl 1900 i Trondheim.

  Vestfold legeforening, torsdag 5. juni, sted ikke bestemt.

  Akershus legeforening, torsdag 5. juni i Oslo.

  Vest-Agder legeforening, lørdag 14. juni. Sted ikke bestemt.

  Oppland legeforening, årsmøte med kurs fredag 13. – lørdag 14. juni, Quality Hafjell hotell, Øyer.

  Buskerud legeforening, fredag 20. juni, Klekken Hotell, Hønefoss.

  Hordaland legeforening, torsdag 21. august kl 19 i Legenes Hus, Bergen.

  Nord-Trøndelag legeforening, tirsdag 26. august i Namsos.

  Oslo legeforening, årsmøte med valg tirsdag 26. august, kl 18, i Legenes hus, Oslo.

  Rogaland legeforening, torsdag 28. august kl 19 – 21, hotell Victoria i Stavanger.

  Hedmark legeforening, årsmøte med valg fredag 29. august i Hamar.

  Møre og Romsdal legeforening, lørdag 30. august, sted ikke bestemt.

  Sogn og Fjordane legeforening, 15. eller 19. september, sted ikke bestemt.

  Finnmark legeforening hadde årsmøte fredag 4. april i Karasjok og Østfold legeforening tirsdag 29. april i Sarpsborg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media