Nye bestemmelser fra Nasjonalt råd

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt nye bestemmelser.

  Artikkel
  Spesialiteten patologi

  Spesialiteten patologi

  Kurskravet i patologi endres og gis følgende ordlyd: 140 kurstimer, inklusive obligatorisk kurs i rettsmedisin for patologer, obligatorisk kurs i eksfoliativ cytologi og for øvrig minst 60 kurstimer innen emner fra den spesielle patologi, fortrinnsvis med snittseminar.

  Det fremgår av kursgodkjenningen hvilke kurs som er godkjent som «emner fra den spesielle patologi». Slik godkjenning gis til kurs som inneholder praktisk patologisk-anatomisk diagnostikk makroskopisk og/eller mikroskopisk.

  I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse. Ikrafttreden fra 1.1. 2005.

  Redusert godkjenning

  Redusert godkjenning

  Tellende verdi av tjeneste ved Barneavdelingen, Fylkessjukehuset i Kristiansund, reduseres fra 2 1/2 år av hovedutdanningen i barnesykdommer til ett år.

  Barneavdelingen, Fylkessjukehuset i Kristiansund, godkjennes som gruppe II-institusjon med tjeneste tellende for ett år i relasjon til spesialistreglene i barnesykdommer.

  Godkjenningen gjelder for to år fra 29.6. 2000. Vedtaket omfatter ikke utdanningskandidater allerede ansatt ved avdelingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media