Les i dette nummeret

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Misnøye med oppfølgingen av barn med Downs syndrom

  Misnøye med oppfølgingen av barn med Downs syndrom

  I en spørreundersøkelse blant foreldre til barn med Downs syndrom var bare halvparten fornøyd med oppfølgingen hos barnelege eller barnehabiliteringstjenesten. Nesten hver femte forelder mente at diagnosen hadde ført til behandlingssvikt. Seleksjonsskjevhet og bruk av ikke-validerte spørreskjemaer gjør tolkningen av disse funnene usikker, men de nyanserer andre studier som viser større grad av tilfredshet. Målrettede spørsmål og spørsmål som tar for seg helsevesenet som helhet, kan gi mer ubehagelige svar, men er nødvendig om man ikke vil gå glipp av viktig informasjon, skriver vår lederskribent.

  Leder: Som man roper i skogen ...
  Originalartikkel: Erfaringer med helsevesenet blant foreldre til barn med Downs syndrom

  Monoklonal gammopati av klinisk betydning

  Monoklonal gammopati av klinisk betydning

  Monoklonal gammopati er definert som funn i plasma eller urin av monoklonalt immunglobulin produsert av en B-celleklon. Monoklonal gammopati er hyppig og oftest av usikker klinisk betydning. Men selv små kloner kan gi sykdom og organskade. Slik monoklonal gammopati av klinisk betydning er antakelig underdiagnostisert. Påvisning av tilstanden bør føre til undersøkelser med tanke på myelomatose eller annen B-lymfoproliferativ sykdom. Monoklonalt immunglobulin kan også føre til sykdom direkte. Målrettet behandling kan gi betydelig helsegevinst.

  Klinisk oversikt: Monoklonal gammopati av klinisk betydning

  Klipping av stramt tungebånd hos spedbarn?

  Klipping av stramt tungebånd hos spedbarn?

  Det har kommet en ny nasjonal veileder om stramt tungebånd hos spedbarn. Flere symptomer er uspesifikke, diagnose og behandling er omdiskutert, og effektstudier av høy kvalitet mangler. Viktigste tiltak ved ammeproblemer er veiledning. Klipping av stramt tungebånd skal bare gjøres når indikasjon foreligger, fastslår veilederen. De siste årene har en økende andel nyfødte fått klippet tungebåndet på grunn av ammeproblemer. «Vi frykter at veilederen vil kunne medføre ytterligere økning i press om klipping av tungebåndet», skriver en gruppe barneleger som er kritisk til deler av veilederen.

  Debattartikkel: Riktig behandling for stramt tungebånd hos spedbarn
  Kronikk: Stramt tungebånd hos nyfødte

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media