Les i nr. 5/2022

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Autisme blant innvandrerbarn

  Autisme blant innvandrerbarn

  Autismespekterforstyrrelser kan være vanligere blant barn av mødre med migrasjonsbakgrunn enn blant andre barn. Dette viser en studie fra Trøndelag. Barna var yngre da de fikk diagnosen og hadde et mer alvorlig symptombilde sammenlignet med barn av norskfødte mødre.

  Både genetikk og miljøfaktorer har betydning for utvikling av autisme. Språklige og kulturelle forskjeller kan gjøre det vanskelig å fange opp og diagnostisere barn med tilstanden. Barn med innvandrerbakgrunn kan være ekstra sårbare. De må oppdages og hjelpes – uten å stigmatisere enkeltgrupper i befolkningen.

  Lederartikkel: Autisme eller autismer?
  Originalartikkel: Autismespekterforstyrrelser hos barn i førskolealder i Sør-Trøndelag 2016–19

  Hvilke meniskskader skal opereres?

  Hvilke meniskskader skal opereres?

  Økt bruk av MR har ført til at mange pasienter med knesmerter har blitt operert med varig tap av meniskvev som resultat.

  Degenerative og traumatiske meniskskader er to forskjellige patologiske tilstander og må behandles ulikt. Degenerative meniskrupturer er ledd i utviklingen av artrose og skal som hovedregel behandles konservativt. Traumatiske rupturer bør vurderes for kirurgisk behandling for å hindre artroseutvikling. Hvilke pasienter bør henvises raskt til ortopedisk kirurg, og hvilke bør henvises til fysioterapi?

  Klinisk oversikt: Hvilke meniskskader skal opereres?

  Språk for IT-folk, leger og pasienter

  Språk for IT-folk, leger og pasienter

  SNOMED CT er en samling av medisinske og helsefaglige termer som myndighetene ønsker å etablere som et «felles og enhetlig språk» i helse- og omsorgssektoren. Petter Hurlen er kritisk og skriver blant annet at «den grunnleggende utfordringen med SNOMED CT er […] den misforståtte troen på at kliniske begrep betyr det samme overalt». Å tvinge leger til å bruke et komplisert sett av termer og koder vil gi dårligere – ikke bedre – pasientsikkerhet, mener han.

  Ordene kurering, heling og habilitering er dekkende beskrivelser av rekonvalesensprosesser etter henholdsvis sykdom, lidelse og svekkelse, skriver en gruppe filosofer. Bruk av slike termer kan ha positive effekter for pasienter.

  Lederartikkel: Fagspråket ingen leger har hørt om
  Språkspalten: Kurering, heling og habilitering

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media