Les i nr. 4/2022

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Når er en potensiell organdonor død?

  Når er en potensiell organdonor død?

  Beslutningsforum for nye metoder har godkjent en ny prosedyre for organdonasjon til transplantasjon, der donasjon kan gjøres når donors sirkulasjon har stanset. Meningene om metoden er delte. Til nå har organdonasjon forutsatt at donor er død «når det foreligger sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen med et komplett og irreversibelt opphør av alle funksjoner i storehjerne, lillehjerne og hjernestamme». Hva ligger bak denne godkjenningen, og hva er innvendingene? Saken har betydning for legers og befolkningens holdninger til organdonasjon og organtransplantasjon.

  Kronikk: Ny metode for organdonasjon: Er donor død eller døende?
  Kronikk: Når er en potensiell organdonor død?

  Sykdom i nakke og skade i hæl

  Sykdom i nakke og skade i hæl

  Degenerative nakkelidelser behandles ikke like ofte kirurgisk i Helse Nord som i de øvrige helseregionene. Behandlingsraten er særlig lav i Nordland. Dette viser data fra Norsk pasientregister.

  Stressfraktur i calcaneus – hælbeinet – rammer idrettsutøvere og mosjonister ved gjentatte overbelastninger uten tilstrekkelig restitusjon. Bildeundersøkelser er nødvendig for å stille en sikker diagnose. Restitusjon og ernæringskorreksjon er i de fleste tilfeller tilstrekkelig, men legemidler og kirurgi kan unntaksvis være aktuelt.

  Originalartikkel: Nakkekirurgi i Helse Nord 2014–18
  Klinisk oversikt: Stressfraktur i calcaneus

  Kasuistikker vi kan lære av

  Kasuistikker vi kan lære av

  Historier om enkeltpasienter kan bidra til å spre kunnskap om uvanlige sykdomsforløp og sjeldne sykdommer. Les og lær om en mann i 60-årene med terapiresistent polykondritt og beinmargssvikt, som viste seg å ha en sjelden sykdom som ikke tidligere er beskrevet i Norge. Du kan også lese om en mann i 50-årene med tilbakevendende urtikaria, feber og leddsmerter, der riktig diagnose førte til effektiv behandling.

  Vaksinasjon kan forårsake subkutane granulomer på innstikkstedet med langvarig kløe, særlig hos småbarn. Tilstanden er assosiert med kontaktallergi mot aluminium.

  Noe å lære av: En mann i 60-årene med kondritt og benmargssvikt
  Noe å lære av: En mann i 50-årene med tilbakevendende urtikaria, feber og leddsmerter
  Kort kasuistikk: Aluminiumsgranulomer etter barnevaksinasjon

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media