Les i nr. 2/2022

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Kommuneoverleger i spagat

  Kommuneoverleger i spagat

  Alle kommuner er pålagt å ha en kommunelege som skal gi ledelsen råd i samfunnsmedisinske spørsmål. De fleste kommuneoverleger arbeider i deltidsstilling i kombinasjon med fastlegejobb. Mange opplever at balansen mellom samfunnsmedisinsk rådgivning og kliniske oppgaver er vanskelig, og at den formelle plasseringen i kommuneorganisasjonen er uklar. Kommuneledelsens forståelse av behovet for samfunnsmedisinsk kompetanse varierer mye. Dette viser en kvalitativ fokusgruppestudie med deltakere fra ulike kommuner og fylker.

  Lederartikkel: Kommuneoverleger i spagat
  Originalartikkel: Kommuneoverlegers opplevelse av egen rolle

  Covid-19, vaksinedekning og smitteverntiltak

  Covid-19, vaksinedekning og smitteverntiltak

  Dødeligheten gikk ned blant pasientene som var innlagt Bærum sykehus pga. covid-19 i løpet av de første 16 månedene av pandemien. Nedgangen falt sammen med økt bruk av ikke-invasiv ventilasjonsstøtte og deksametason. Dette viser en omfattende kartlegging av 300 pasienter.

  Ulik inntekt og utdanning er ikke nok til å forklare forskjellene i vaksinedekningen mot covid-19 mellom ulike innvandrergrupper i Norge, viser en registerbasert studie. Sammenhengen mellom innvandrerbakgrunn og helse er kompleks.

  En samfunnsøkonomisk analyse tilsier nå mindre strenge smitteverntiltak mot covid-19, mener tre økonomer.

  Lederartikkel: Tre bølger i Bærum
  Originalartikkel: Tre bølger med covid-19 på et norsk lokalsykehus
  Lederartikkel: Covid-19, vaksiner og innvandrere
  Originalartikkel: Vaksinasjonsdekning mot covid-19 etter innvandrerbakgrunn
  Kronikk: En samfunnsøkonomisk analyse tilsier mindre strenge smitteverntiltak mot covid-19

  Uten positivt vedtak i Beslutningsforum

  Uten positivt vedtak i Beslutningsforum

  Det norske systemet for innføring av nye legemidler er komplisert og tidkrevende. Likevel er det mulig å ta i bruk et legemiddel før en beslutning om innføring i helseforetakene er fattet. En onkolog forklarer hvordan.

  Statsforvalteren i Agder har nylig gitt en pasient med en alvorlig og sjelden hjertesykdom rett til behandling med et legemiddel som Beslutningsforum har avslått. Hvilke konsekvenser vil dette enkeltvedtaket ha? Det trengs en avklaring av forholdet mellom pasienters rett til forsvarlig helsehjelp og samfunnets behov for å prioritere.

  Debattartikkel: Har pasienter rett til behandling med legemidler som Beslutningsforum har avslått?
  Kronikk: Slik kan man få tilgang til legemidler uten vedtak i Beslutningsforum
  Podkast: Tilgang til legemidler uten tommel opp fra Beslutningsforum

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media