Les mer om

Les mer om
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Syfilis – den store imitator

  Syfilis – den store imitator

  Syfilis skyldes infeksjon med spiroketen Treponema pallidum, oftest gjennom seksuelt overført smitte. Historisk kalles gjerne syfilis for den store imitator pga. ulike symptomer som gjør at den kan forveksles med andre sykdommer. En god seksualanamnese er viktig.

  Syfilis og nevrosyfilis er fortsatt aktuelle diagnoser. Nevrologiske symptomer kan oppstå når som helst i forløpet. Fra Trondheim presenteres en pasient med synstap som følge av syfilis i sekundærstadiet. Okulær syfilis er en sjelden og alvorlig tilstand. Fra Førde omtales en pasient med ensidig ptose og dobbeltsyn, der anamnesen ga mistanke om syfilis.

  Kort kasuistikk: Syfilis med dobbeltsyn
  Kort kasuistikk: Syfilis med synstap

  Atrieflimmer og åpen hjertekirurgi

  Atrieflimmer og åpen hjertekirurgi

  Kateterablasjon er en effektiv behandling for å oppnå stabil sinusrytme hos pasienter med paroksysmalt eller persisterende atrieflimmer. Prosedyren kan også gjennomføres under åpen hjertekirurgi. Blant norske pasienter som var med i en internasjonal studie om ablasjon under åpen hjertekirurgi, var de initiale resultatene gode – over to tredeler oppnådde reetablering av sinusrytme innen 6–9 måneder. Ved oppfølging 5–6 år senere hadde imidlertid mange fått residiv, som hos flere ikke var blitt fanget opp av helsevesenet tidligere.

  Leder: Ablasjonsbehandling av atrieflimmer
  Originalartikkel: Langtidsoppfølging etter atrieflimmeroperasjon og samtidig åpen hjertekirugi

  Stillheten som virkemiddel

  Stillheten som virkemiddel

  Samtalen mellom pasient og lege er viktig. Ved å la pasienten få snakke fritt – uten å avbryte med spørsmål – kan man få frem viktige opplysninger. Stillhet kan ha en viktig rolle i konsultasjonen og bør vies større oppmerksomhet, skriver Øystein Figenschou og Harald Jodalen. Leger bør øve seg på bruk av stillhet. Stillhet skaper forventning. Stillhet er effektivt brukt riktig, men kan være farlig brukt galt og uvørent. Stillhet kan løfte forholdet og samtalen til nye høyder, men kan også virke nedbrytende. Stillhet er et sterkt virkemiddel.

  Essay: Stillhet

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media