Les i dette nummeret

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Antibiotikabruk og antibiotikaresistens

  Antibiotikabruk og antibiotikaresistens

  Andelen urinveisinfeksjoner med E. coli med resistens mot trimetoprim er høyere hos barn enn hos voksne. Dette viser en studie basert på flere enn 13 200 urinisolater registrert i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM). Forfatterne anbefaler at trimetoprim kun bør brukes etter resistensbestemmelse.

  Evidensgrunnlaget for retningslinjer for antibiotikabruk må styrkes, skriver Sigurd Høie i sin lederkommentar. Han leder arbeidet med å revidere de nasjonale retningslinjene for bruk av antibiotika. I en global sammenheng trengs strengere tiltak, bl.a. bekjempelse av fattigdom og strengere regulering av legemidler.

  Leder: Bedre grunnlag for bærekraftig antibiotikabruk
  Kronikk: Resistens roper på revolusjon
  Originalartikkel: Antibiotikaresistens ved urinveisinfeksjoner hos barn i Norge

  Bør svært skrøpelige pasienter få koronavaksine?

  Bør svært skrøpelige pasienter få koronavaksine?

  Vaksinasjon mot covid-19 er trygt, også for de aller fleste sykehjemspasienter. Hos noen få pasienter med høy skrøpelighet er det sannsynlig at vaksineringen bidro til å akselerere en allerede pågående dødsprosess. Dette viser en vurdering av 100 meldinger om mistenkte fatale bivirkninger av vaksinen, gjennomført av fire spesialister i geriatri. Deres vurderinger er usikre, men tilsier at nytte versus risiko bør vurderes nøye hos de mest skrøpelige pasientene.

  Originalartikkel: Dødsfall i sykehjem etter covid-19-vaksine

  Fra Legeforeningens landsstyremøte

  Fra Legeforeningens landsstyremøte

  «Om det er smittesporing, livredning, opplysning, forskning eller kritisk tenkning, så står legene i front. For leger tar ledelsen. Leger har ansvaret og tar ansvaret.» Dette sa Marit Hermansen, avtroppende president, i sin tale på Legeforeningens landsstyremøte, som også i år ble holdt digitalt. Landsstyret valgte Anne-Karin Rime fra Overlegeforeningen til ny president og Nils Kristian Klev fra Allmennlegeforeningen til ny visepresident og vedtok nytt arbeidsprogram for perioden 2021–23. Geir Riise takker av etter tolv år som foreningens 13. generalsekretær.

  Intervju: En general går av
  Aktuelt i foreningen: Et samlet landsstyre setter retning
  Aktuelt i foreningen: Anne-Karin Rime blir Legeforeningens nye president
  Aktuelt i foreningen: Nytt arbeidsprogram vedtatt
  Aktuelt i foreningen: – Det er dere som har stått i front
  Aktuelt i foreningen: Svein Aarseth gjenvalgt som leder i Rådet for legeetikk
  Aktuelt i foreningen: Beredskap under lupen
  Aktuelt i foreningen: Til kamp mot små sykehus
  Aktuelt i foreningen: Glimt fra Landsstyremøtet
  Aktuelt i foreningen: Forsknings-prisdryss til leger under landsstyremøtet
  Aktuelt i foreningen: Hun er vinneren av Legeforeningens lederpris 2021

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media