Les i dette nummeret

Les mer om
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Vaksinering med utilsiktet effekt

  Vaksinering med utilsiktet effekt

  En ung kvinne fikk hodepine etter få dager og utviklet en fatal hjerneblødning ti dager etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. Senere undersøkelser tyder på at hun døde av vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni.

  To friske leger i 30- og 40-årene utviklet dyp venetrombose fire uker etter vaksinering med samme vaksine. De hadde lav Wells-skår, til tross for sikre funn ved ultralydundersøkelse, og normale blodplatetall.

  Veien ut av koronapandemien krever årvåkenhet for mulige bivirkninger av vaksinering, kloke valg og at folk følger helseråd. Snart går Norge over fra en pandemi til en varig endemisk tilstand.

  Leder: Årvåkne leger gir bedre vaksinesikkerhet
  Kort kasuistikk: Dyp venetrombose mer enn to uker etter vaksinering mot covid-19
  Kort kasuistikk: Fatal hjerneblødning etter covid-19-vaksine

  Videokonsultasjoner – funker det?

  Videokonsultasjoner – funker det?

  Videokonsultasjoner kan være godt egnet ved oppfølging av pasienter med revmatisk sykdom, oftest for pasienter med enkle problemstillinger. Dette viser erfaringer fra Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Pasientene var stort sett fornøyd, men mange syntes det var problematisk å ikke bli undersøkt klinisk.

  Økt bruk av teknologisk kommunikasjon kan føre til større forskjeller i bruk av helsetjenester mellom dem som behersker ny teknologi, og dem som ikke gjør det. Det er usikkert når «digital avstandsnærhet» er til hjelp og når den snarere kan gjøre skade.

  Leder: Avstand og nærhet i klinisk arbeid
  Originalartikkel: Bruk av videokonsultasjon ved en revmatologisk poliklinikk

  Markedsføringen av kosmetisk kirurgi forfører

  Markedsføringen av kosmetisk kirurgi forfører

  Kosmetisk kirurgi markedsføres med et budskap om at kvinnekroppen kan og bør modelleres. Potensielle kunder omtales som pasienter, inngrep alminneliggjøres og oppmerksomheten rettes mot kroppslige feil. Femininitet og sensualitet fremheves. Man lover bedre selvbilde og bedre livskvalitet og tilbyr pakkeløsninger og aktuell finansiering. Dette fremkommer i en kritisk analyse av markedsføringen til 36 private klinikker på nett og i aviser i form av tekst, stillbilder og videoklipp.

  Originalartikkel: Markedsføring av kosmetiske inngrep – en kvalitativ analyse

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media