Les i nr. 3/2022

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Oral medisin er også medisin

  Oral medisin er også medisin

  Munnen er en del av kroppen, sies det gjerne for å påpeke at sykdom i munnhule og kjeve krever et godt samarbeid mellom tannleger og leger. Her er noen eksempler fra denne utgaven av Tidsskriftet: Oral helse kan være en markør for sosial status og risiko for fremtidig sykdom. Munntørrhet er ofte et betydelig problem for alvorlig syke og døende pasienter med behov for palliativ pleie og behandling. Osteomyelitt i kjeven kan utgå fra bakterielle tanninfeksjoner, men kan også ha andre årsaker. Pasienter med ensidig nummenhet i leppe og hake vil ofte søke tannlege først.

  Fra redaktøren: Munnhelsen er en del av folkehelsen
  Leder: Pasientsentrert behandling – er det mulig?
  Leder: Osteomyelitt i barns kjeve
  Klinisk oversikt: Munntørrhet hos alvorlig syke og døende
  Kort kasuistikk: Osteomyelitt i underkjeven

  Kvinners fødselsopplevelser under pandemien

  Kvinners fødselsopplevelser under pandemien

  Hvordan har covid-19-pandemien rammet gravide, fødende og deres barn? Rundt en tredel av spedbarnsmødre som besvarte et nettbasert spørreskjema under covid-19-pandemien, hadde høy skår for depressive symptomer. Mange uttrykte misnøye med omsorgen på barselavdelingen og mangelfull oppfølging av deres psykiske helse. Andre studier tyder på at morens immunrespons er mer skadelig for fosteret enn selve viruset, og at stress tidlig i svangerskapet er assosiert med økt psykisk sykelighet hos barnet. Har vi glemt de fødende og de ufødte barna under pandemien?

  Leder: Glemmer vi gravide kvinner og ufødte barn i covid-19-pandemien?
  Originalartikkel: Depressive symptomer og fødselsopplevelse hos spedbarnsmødre under covid-19-pandemien
  Reportasje: Depressive symptomer hos hver tredje fødekvinne under pandemien

  Forventningskrise i psykiatri og ny strategi i hepatologi

  Forventningskrise i psykiatri og ny strategi i hepatologi

  Debatten om psykisk helsevern «har avdekket en stor avstand mellom forventninger og virkelighet. I somatikken godtar vi at sykdommer er kroniske og dødelige. Hvorfor gjelder ikke det i psykiatrien?» skriver to kronikkforfattere, som mener at norsk psykiatri har en forventningskrise.

  Dødeligheten av leversykdom øker på grunn av høyt alkoholforbruk, overvekt og type 2-diabetes. «Leverprøver» er lite treffsikre for å finne pasientene som trenger tidlig behandling. Vi trenger en ny strategi for å bekjempe leversykdom, mener en gruppe spesialister i fordøyelsessykdommer.

  Kronikk: Psykiatriens forventningskrise
  Kronikk: Vi trenger en ny strategi for leversykdom

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media