Les i dette nummeret

Les mer om
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Blødning etter tonsilleoperasjon

  Blødning etter tonsilleoperasjon

  Forekomsten av blødning etter tonsilleoperasjon er lav, og få pasienter må legges inn eller reopereres. Dette viser en retrospektiv gjennomgang av rundt 1 400 tonsilleoperasjoner ved Ålesund sjukehus. Pasienter med tidlig blødning hadde økt risiko for senblødning. Andre studier har vist at risikoen for alvorlig blødning er knyttet til operasjonsmetode og operasjonsteknikk.

  Tonsilleregisteret ble etablert i 2017 som et nasjonalt kvalitetsregister og skal bl.a. bidra til at sykehus og operatører får direkte tilbakemelding om komplikasjoner. Flere kvalitetsforbedringsprosjekter er gjennomført.

  Leder: Blødning etter tonsilleoperasjon
  Originalartikkel: Seinblødning etter tonsilleoperasjon

  Avhengighet og synstap av smarttelefon

  Avhengighet og synstap av smarttelefon

  Smarttelefonen og sigaretten fyller samme behov i de samme situasjonene; begge tilbyr flukt og belønning gjennom trøst, tilhørighet og trygghet. Begge har potensial for avhengighet. Epidemiologen Richard Doll reddet millioner av menneskeliv med sin forskning om sammenhengen mellom røyking og lungekreft. Hva kan han lære oss om avhengighet av smarttelefon?

  Gjentatte episoder med ensidig synstap hos en ung kvinne skyldtes skjermlesing av smarttelefon med ett øye og det andre øyet lukket mot soveputen i sengen.

  Essay: Hva Richard Doll kan lære oss om smarttelefoner
  Kort kasuistikk: Transitorisk smarttelefonblindhet

  Fellestun med dårlig hygiene

  Fellestun med dårlig hygiene

  På 1800-tallet bodde mange nordmenn i tette fellestun av opptil 50–60 bygninger med folk og fe om hverandre, særlig på Vestlandet. Mange distriktsleger klaget over dårlige hygieniske forhold med økt risiko for smittsomme sykdommer. Dette viser en gjennomgang av medisinalmeldinger fra de statlige oppnevnte distriktslegene, som mente at fellestun var en lite tjenlig boform. De fleste fellestunene ble splittet opp fra slutten av 1850-årene. Gårdene ble mer spredt. Men begrunnelsen var først og fremst de agronomiske fordelene ved ny organisering og ikke dårlig hygiene og smittefare.

  Medisinsk historie: Smittefare og hygieniske tilhøve i dei norske fellestuna

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media